Часто в процесі діяльності у суб'єкта підприємницької діяльності виникають різні ситуації, які призводять до того, що товари або основні засоби, придбані для провадження діяльності, оподатковуваної ПДВ використовуються в операціях, звільнених від ПДВ, не є базою оподаткування ПДВ або для використання не в господарській діяльності підприємства. Також може скластися і зворотна ситуація, коли товари або основні засоби, придбані для оподатковуваних операцій з ПДВ, починають використовуватися в оподатковуваних операціях. Подібні зміни призводять до виникнення податкових наслідків з ПДВ.
   
   Розглянемо детальніше на прикладах ПДВ-наслідки при зміні напряму використання товарів, матеріалів і основних засобів.
   
   Товар купувався для використання в оподатковуваній діяльності, а фактично використаний в неоподатковуваній, або взагалі не використовується у господарській діяльності
   
   Приклад 1. Підприємство ( платник ПДВ), придбало товар ( цукерки) у листопаді для реалізації через роздрібну мережу своїх магазинів. При придбанні було відображено податковий кредит з ПДВ. Пізніше, в грудні, частину товару (4 кг за ціною придбання 60 грн за кг) була використана для частувань при проведенні новорічного свята.
   
   Відображення в податковому обліку
   
   У цьому разі у підприємства виникає податкове зобов'язання з ПДВ на підставі п.198.5 п. «в» статті 198 Податкового кодексу України (ПКУ). База оподаткування визначається виходячи з вимог п.189.1. ст. 189 Податкового кодексу. Щодо товарів базою оподаткування є ціна придбання товару. У нашому прикладі необхідно нарахувати податкові зобов'язання в сумі 240 х 20% = 48 (грн)
   
   У розглянутому нами прикладі умовний продаж повинна бути відображена в періоді використання товару, тобто при проведенні свята - в грудні. Сума податкових зобов'язань з ПДВ знайде своє відображення в декларації за грудень місяць.
   
   Відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженої наказом МФУ від 01.11.2011г. № 1379, платник податків зобов'язаний виписати самому собі податкову накладну в двох примірниках. У верхньому лівому куті податкової накладної зазначається тип причини нарахування податкових зобов'язань. У нашому прикладі - це «04» (постачання у межах балансу для невиробничого використання). В даному випадку до податкової накладної платник податку зазначає свої дані і як постачальник, і як покупець щодо місцезнаходження та найменування. Що стосується податкового номера платника ПДВ та номера свідоцтва, то треба проставляти «0». Так наказує п.8 зазначеного вище Порядку. Згідно з роз'ясненнями податкового відомства, вид цивільно-правового договору та форма проведення розрахунків у податковій накладній у подібних випадках не вказується. Виписана податкова накладна відображається в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з відповідним скороченням і кодом. У нашому прикладі «ПН04».
   
   У декларації з ПДВ зобов'язання відображаються в рядку 1, у додатку Д5 також необхідно відобразити ці зобов'язання в першому розділі.
   
   Слід також зазначити, що незалежно від суми та походження товару, такі податкові накладні не підлягають реєстрації у єдиному реєстрі.
   
   Такі ж податкові наслідки і відображення у звітності будуть у приватного підприємця при зміні напряму використання товарів, запасів.
   
   Відображення в бухгалтерському обліку підприємства наведено нижче, в таблиці 1
   
   Відображення в бухгалтерському обліку у юридичної особи.
   

   Таблиця 1
   
№ п\п Зміст господарської операції Проводки в бухгалтерському обліку Сума, грн Д-т К-т 1 Придбаний товар (цукерки) у постачальника 281 631 240 2 Податковий кредит 641 631 48 3 Оплачений товар постачальнику 631 311 4 288 Використаний товар (цукерки) для проведення свята, складено акт 94 281 240 5 Нараховано ПДВ 94 641 48    
   ПДВ - наслідки при зміні напрямку використання необоротних активів (спочатку в оподатковуваній діяльності, а потім в неоподатковуваній ПДВ)
   
   Приклад 2. Підприємство придбало обладнання для використання його в оподатковуваних ПДВ операціях. Через 18 місяців, обладнання почало використовуватися в операціях, звільнених від ПДВ. Обладнання було придбано за 24000 грн, включаючи ПДВ. ПДВ-4000 грн при оприбуткуванні було відображено в податковому кредиті. За період, що передує початку використання обладнання в операціях, звільнених від ПДВ, була нарахована амортизація в сумі 6000 грн.
   
   Відображення в податковому обліку юридичної особи
   
   Так само, як і в першому прикладі, на підставі п. 198.5 ПКУ будуть виникати податкові зобов'язання з ПДВ. Відповідно до п. 189.1 статті 189, база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості на початок звітного періоду, в якому здійснюються такі операції, а у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни.
   
   У нашому прикладі залишкова вартість обладнання на початок періоду, в якому воно почало використовуватися в операціях, звільнених від ПДВ -14000 грн (20000-6000). Сума податкових зобов'язань складе 14000х20%= 2800 (грн).
   
   Так само, як і в попередньому випадку, підприємство має виписати податкову накладну у двох примірниках. У верхньому лівому куті податкової накладної буде вказано тип причини «09»-постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість. Інше оформлення і відображення податкового зобов'язання аналогічно описаному вище.
   
   Відображення в бухгалтерському обліку підприємства наведено нижче, в таблиці 2
   
   Відображення в бухгалтерському обліку підприємства
   
   Таблиця 2
   
№ п\п Зміст господарської операції Проводка у бухгалтерському обліку Сума, грн Д-т К-т 1 Придбано у постачальника і введено в експлуатацію устаткування 15 631 20000 10 15 20000 2 Податковий кредит відображено 641 631 4000 3 Оплачено постачальнику 631 311 24000 4 Нарахована амортизація (за період 18 місяців) 23,91,92,93 131 6000 5 При зміні напрямку використання обладнання нараховано ПДВ на залишкову вартість 14000х20% 949 641 2800    
   Відображення в податковому обліку фізичної особи-підприємця
   
   Оскільки у приватних підприємців не ведеться облік необоротних активів, які не нараховується амортизація, то база оподаткування визначатиметься виходячи із звичайної ціни.
   
   Справедливості заради треба відзначити, що чинне законодавство не забороняє підприємцю вести облік необоротних активів, але податкове відомство виступає категорично проти ведення такого обліку підприємцями і не визнає нарахування ними амортизації.
   
   Якщо товари, необоротні активи купувалися для пільгової діяльності, а використовуються у оподатковуваної ПДВ діяльності
   
   Приклад 3. Придбано матеріали на суму 12000 грн, у тому числі ПДВ 2000грн для проведення науково-дослідних робіт за рахунок державних коштів, що фінансуються з рахунків Держказначейства України ( для операцій, звільнених від оподаткування ПДВ згідно п.п.197.1.22 п.197.1 статті 197 ПК). Згодом ці матеріали були використані в оподатковуваних ПДВ операціях.
   
   Податковий облік
   
   Якщо ТМЦ або основні засоби купувалися для проведення операцій, не оподатковуваних ПДВ, то податковий кредит у декларації з ПДВ не відбивався. Відповідно до п.198.5 ст.198 Податкового кодексу передбачена можливість відновлення податкового кредиту по ПДВ. Підставою для податкового кредиту буде служити бухгалтерська довідка. При цьому, керуючись загальною нормою, наявність податкової накладної також необхідно. Базою оподаткування при відновленні податкового кредиту є вартість придбання товарів, а за необоротними активами - залишкова вартість на початок періоду, коли відбулася зміна напряму використання основних засобів, або звичайна ціна (якщо не ведеться облік основних засобів). Відновлюючи податковий кредит, необхідно заповнити розділ ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. У графі 5 «вид документа» зазначається бухгалтерська довідка «БО», у реєстрі вказуються всі реквізити цієї довідки: дата складання, порядковий номер. У декларації з ПДВ відновлюваний податковий кредит відображається в рядку 10.1. У нашому прикладі підприємство відновить податковий кредит в сумі 2000 грн в місяці, коли матеріали будуть передані у виробництво для виконання робіт, оподатковуваних ПДВ. Податковий облік при зміні напряму використання ТМЦ у даному випадку аналогічний і для приватного підприємця.
   
   Бухгалтерський облік
   
   Відображення в бухгалтерському обліку підприємства відображено нижче в таблиці 3
   
   Таблиця 3
   
№ п\п Зміст господарської операції Проводка у бухгалтерському обліку Сума, грн Д-т К-т 1 Придбано матеріали для проведення звільнених від ПДВ операцій 20 631 12000 2 Оплачено постачальнику 631 311 12000 Після зміни напряму використання 3 Сторнується первісна проводка 20(сторно) 631(сторно) 12000 4 На підставі бухгалтерської довідки матеріали «очищаються» від ПДВ 20 631 10000 5 Відновлюється податковий кредит 641 631 2000    
   Таке відображення в бухгалтерському обліку випливає з рекомендацій Мінфіну, викладеними у листі від 19.05.2011 року № 31-08410-07-25/12852, хоча можливі й інші варіанти відображення в бухгалтерському обліку.
   
   Приклад 4. Придбано обладнання для виконання робіт, звільнених від ПДВ. Вартість обладнання 60000грн. Шість місяців устаткування використовувалося для виконання робіт, звільнених від ПДВ. Була нарахована амортизація в сумі 6000грн. Згодом обладнання стало використовуватися для виконання операцій, оподатковуваних ПДВ.
   
   Податковий облік
   
   У випадку з необоротними активами необхідно пам'ятати, що оскільки якийсь час обладнання використовувалось для неоподатковуваних операцій, то податковий кредит буде відновлений не в повній сумі, а лише в частині не амортизованою вартістю. У нашому прикладі: 60000-6000=54000 (грн). Відновлений податковий кредит з ПДВ в сумі 9000 грн. Оформлення звітності податкового кредиту так само, як і в попередньому прикладі. Для приватних підприємців, у разі відсутності обліку необоротних активів, враховується ПДВ виходячи зі звичайної ціни.
   
   Бухгалтерський облік
   
   Відображення в бухгалтерському обліку наведено нижче в таблиці 4. Таке відображення випливає з рекомендацій Мінфіну, викладеними у листі 19.05.2011 року № 31-08410-07-25/12852. Слід обмовитися, що з таким відображенням у бухгалтерському обліку погоджуються не всі фахівці - практики.
   
   Таблиця 4
   
№ п\п Зміст господарської операції Проводка у бухгалтерському обліку Сума, грн Д-т К-т 1 Придбання обладнання і передача його в експлуатацію 15 631 60000 10 15 60000 2 Оплата постачальнику 631 311 60000 Після зміни напряму використання в оподатковуваних операціях 3 Сторнуються первинні проводки на суму відновлюваного ПДВ (виходячи з рекомендацій Мінфіну) 15
сторно 631
сторно 9000 10
сторно 15
сторно 9000 4 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 9000    
   Варто звернути увагу на той факт, що п.198.5 ПКУ не обмежує ніякими термінами можливість відновлення ПДВ при зміні напрямку використання.
   
   Хотілося б також звернути увагу на те, що якщо основні засоби купуються для використання в оподатковуваних операціях, а потім використовуються в операціях, звільнених від ПДВ або не є об'єктами оподаткування, то ПДВ у вартості основних засобів не потрапляє в період використання в пільгованої діяльності. Якщо ж, навпаки, спочатку купуються для використання в неоподатковуваних операціях, а потім змінюють напрям використання, то частина ПДВ потрапляє в податкові витрати підприємства через амортизацію в період використання основних засобів в неоподатковуваних операціях, оскільки спочатку основні засоби оприбутковуються за вартістю, включаючи ПДВ.
   
   Олена Кротова - незалежний аудитор
   спеціально для Бухгалтер 911

Комментарии

You have no rights to post comments


Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей7708
mod_vvisit_counterВчера посетителей3168
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей30874
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе34098
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей39117
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце109361
mod_vvisit_counterВсего посетителей26411169

We have: 86 guests, 3 bots online
0: 3.238.235.155
 , 
0