Наближається дата подання річної звітності за 2015 рік до Фонду соцзахисту інвалідів (далі – Фонд) – 29 лютого 2016 року (останній робочий день лютого). У даній статті ви знайдете нюанси виконання нормативу створення робочих місць для інвалідів, зрозумієте, встановлений цей норматив саме для вашої бюджетної організації і чи будуть якісь санкції за його невиконання.
   
   Людмила ГОРДІЄНКО, редактор-експерт "UTEKA"
   
   Норматив працевлаштування інвалідів: для кого і який саме
   
Норматив працевлаштування інвалідів встановлено Законом від 21.03.91 р. № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі – Закон № 875).
   
Так, ст. 19 цього Закону встановлено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі:
   
  • 4% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік;

  •    
  • Одне робоче місце – якщо кількість робіт-ників – від 8 до 25 осіб.

   
Установи з меншою кількістю працівників норматив працевлаштування інвалідів не встановлюють і Звіт в Фонд не представляють.
   
Зауважимо, що розрахунок нормативу здійснюється роботодавцями самостійно. Отримане значення кількості робочих місць округлюють до цілого числа за правилами математики: якщо після коми цифра 5 і більше, то число округлюється в бік збільшення (див. Лист Мінпраці та соцполітики від 17.10.08 р. № 767/0/15-08/19).
   
Виконанням нормативу в загальному випадку буде вважатися працевлаштування розрахованого кількості інвалідів або сплата річних адміністративно-фінансових санкцій за їх непрацевлаштування до Фонду за місцезнаходженням підприємства або організації (ч. 9 ст. 19 Закону № 875). А ось чи будуть відповідні штрафи для бюджетних організацій, розберемося далі.
   
   Штрафні санкції за невиконання нормативу
   
Згідно ст. 20 Закону № 875 підприємства, установи та організації з середньообліковою чисельністю працюючих інвалідів менше встановленого нормативу щороку сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції. Розмір цих санкцій – середньорічна заробітна плата на відповідному підприємстві, в установі, організації, у розрахунку за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, але їм не зайняте.
   
Для підприємств, установ та організацій, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір штрафів за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте, визначається з розрахунку 1/2 середньої річної зарплати.
   
   Важливо! На бюджетні організації ці адміністративно-господарські санкції не поширюються. Адже в останньому абзаці ч. 1 ст. 20 Закону № 875 зазначено, що її положення не поширюються на підприємства та організації, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів. Але відзвітувати все ж треба!
   
Зверніть увагу! Юрособи, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, разом зі Звітом надають (надсилають) копію довідки від ГФС про включення їх до реєстру неприбуткових установ. Оригінал довідки пред'являється під час подання Звіту. А у разі надсилання Звіту поштою копія довідки засвідчується нотаріально (п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70).
   
Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики від 10.02.07 р. № 42 (далі – Наказ № 42, Звіт), подають ті роботодавці, зокрема бюджетні установи, на яких працюють 8 і більше осіб.
   
Складається Звіт за результатами звітного року та подається роботодавцями або надсилається листом з повідомленням про вручення до 1 березня після звітного періоду (п. 2.1 Інструкції, затвердженої Наказом № 42) у відповідні регіональні відділення Фонду, в яких вони зареєстровані.
   
   Як розрахувати річна середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (стор 01 Звіту)?
   
Даний показник розраховується згідно п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286 (далі – Інструкція № 286), наступним чином:
   
1) уточнюються щоденні дані про обліковій кількості штатних працівників з табеля обліку робочого часу згідно з кадрових наказів (про прийом, переведення працівника на іншу роботу, звільнення);
   
2) підсумовується кількість штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця з 1-го по 30-е (31-е) число, а для лютого – до 28-го або 29-го числа, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Отримана сума ділиться на кількість календарних днів місяця. Що стосується кількості штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий або інший неробочий день, то воно приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. Якщо ж святкових або інших неробочих днів більше ніж два підряд кількість штатних працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за попередній робочий день.
   
Річна середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу знаходять шляхом підсумовування середньооблікової кількості працівників за всі місяці роботи і ділення результату на кількість місяців установи у звітному році (зазвичай – 12);
3) в установах, які працювали неповний місяць (наприклад, у зв'язку із сезонністю виробництва або реєстрацією не з 1-го числа місяця), середньооблікова чисельність визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи установи у звітному місяці, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні за період роботи, на число календарних днів за весь звітний місяць.
   
   Приклад 1
   
Знову створена бюджетна організація розпочала діяльність з 24 грудня 2015 року. Облікова кількість штатних працівників установи становить (осіб): з 24 по 27 грудня – по 53, 28 грудня – 50, 29 грудня – 52, 30 грудня – 53, 31 грудня – 49.
   
Визначаємо облікова кількість працівників за грудень 2015 року:
   
(5 х 53 + 50 + 52 + 53 + 49) = 469 осіб.
   
Календарне кількість днів у грудні – 31.
   
Середньооблікова кількість штатних працівників у грудні – 15 осіб (469 : 31). Це вказують кількість у рядку 01 Звіту.
   
Середньооблікова кількість штатних працівників за рік обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи установи протягом звітного року і ділення отриманої суми на кількість місяців у цьому періоді.
   
   Приклад 2
   
В установі середньооблікова кількість штатних працівників у 2015 році склало (осіб): у січні – 90, лютому – 85, березні – 92, у квітні – грудні – по 91.
   
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2015 рік – 91 особа [(90 + 85 + 92 + 91 х 9) : 12].
   
У рядку 01 Звіту про працевлаштування інвалідів буде показано значення – 91 (чол.).
   
   Важливо! Установа, що працювало неповний рік, розраховує річна середньооблікова кількість штатних працівників аналогічно: підсумовується кількість працівників за всі місяці роботи установи, а одержана сума ділиться на 12.
   
Зауважимо: штатні працівники, які перебувають у службових відрядженнях (зокрема, оформлені відповідно до законодавства України іноземці), також включаються до облікової кількості.
   
   Категорії працівників, які не враховуються
   
Згідно пп. 3.2.2 Інструкції № 286 при розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників за рік не враховуються працівники, які перебувають у таких відпустках:
   
  • по вагітності та пологах;

  •    
  • по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством (трьох або шести років відповідно до медичного висновку), включаючи тих, хто усиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

   
Крім того, не враховуються зовнішні сумісники та працівники, які працюють на умовах цивільно-правового договору.
   
   Заповнення інших рядків Звіту
   
Керівник бюджетної установи, в якому працюють наймані особи і який є інвалідом згідно з чинним законодавством, може вказати себе як працевлаштованого інваліда у рядку 02 Звіту. Вказуючи у рядку 02 кількість працівників, яким встановлена інвалідність, роботодавець-інвалід збільшує показник рядка 1.
   
Рядок 03 заповнюється наступним чином:
   
  • якщо облікова чисельність працівників перевищує 25 осіб, то для заповнення цього рядка множать показник рядка 01 на 4 %;

  •    
  • якщо в установі працює від 8 до 25 осіб, то в цьому рядку проставляють одиницю.

   
Використовуючи дані прикладу 2, в рядку 03 проставляємо 4 (середньооблікова кількість штатних працівників за рік (91) множимо на 4 % і результат від множення (3,64) округляємо до цілих). Це означає, що заклад має працевлаштувати 4 людини-інваліда. Нагадаємо, що штраф за непрацевлаштування інвалідів бюджетні установи не сплачують.
   
У рядку 04 вказується річна фактично нарахована зарплата працівників, кількість яких відображено у рядку 01. Умовно припустимо, що щомісячна зарплата працівників бюджетної установи однакова для всіх і дорівнює 4 тис. грн. Тому в рядку 04 проставляємо в тис. грн. – 364 (91 чол. х 4 тис. грн.).
   
У рядку 05 проставляється середньорічна заробітна плата штатного працівника (обчислюється у гривнях, на відміну від рядків 01-04, де одиницею виміру є тис. грн.) як результат від ділення значення рядка 04 на значення рядка 01, помноженого на 1 000. Таким чином, у рядку 05 отримаємо 4 000 грн.
   
У рядку 06 суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний відобразити суму адміністративно-господарських санкцій за недотримання нормативу працевлаштування інвалідів.
   
Зверніть увагу! Бюджетні установи цю рядок прочеркивают, так як вони не платять штрафних санкцій за нестворення нормативу робочих місць для інвалідів. Отже, і у нашому прикладі в цьому рядку ставиться прочерк.

   Відповідальність за неподаний звіт
   
Згідно ч. 2 ст. 1881 Купап за неподання Звіту у Фонд до адміністративної відповідальності (админштрафу) притягується посадова особа, яка має представляти звітність (зазвичай це головний бухгалтер або ж сам керівник бюджетної установи). Розмір штрафу – від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.). З листа Мін'юсту від 17.07.07 р. № 22-14-493 можна зробити висновок, що неподання звітності є триваючим правопорушенням, тому адмінштраф може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня виявлення такого правопорушення (ч. 2 ст. 38 Купап).
   
   Зверніть увагу! Окремі санкції за помилки в Звіті чинним законодавством не передбачені.
   
   

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей1900
mod_vvisit_counterВчера посетителей19919
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей21819
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе47463
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей61312
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27335593

We have: 22 guests, 3 bots online
0: 54.144.55.253
 , 
0