Юлія ГУЖЕЛ
   
   З цієї статті ви дізнаєтесь: кого торкнуться нові вимоги податкового законодавства щодо оподаткування операцій з реалізації пального.
   
   Що можна зробити на практиці: в обов'язковому порядку всім продавцям пального зареєструватися платниками акцизного податку та провести інвентаризацію залишків пального.
   
   Коментар до статей 231 "Акцизна накладна" і 232 "Електронне администирования реалізації пального" Податкового кодексу України (далі - ПК).
   
   Всі продавці пального – тепер платники акцизного податку
   
   З 2016 року платниками акцизу стали також всі продавці пального. Умовно їх можна розділити на три категорії:
   
  • виробники пального, які його реалізують на території України;

  •    
  • імпортери пального, які в подальшому реалізують його на території України;

  •    
  • інші особи, які реалізують пальне.

   
Виробники пального були платниками акцизу і раніше, об'єктом оподаткування для них були операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (будь-яких, не тільки пального) (пп. 213.1.1 Податкового кодексу, далі – ПК).
   
Імпортери теж і раніше сплачували податок при ввезенні будь-яких підакцизних товарів на митну територію України (пп. 213.1.3 ПК). Тепер вони будуть платниками акцизу і в разі подальшої реалізації ввезеного пального.
   
Третя категорія платників акцизу з'явилася тільки в цьому році. Для таких осіб об'єктом оподаткування є операції з реалізації обсягів пального (пп. 213.1.12 ПК):
   
  • отриманих від інших платників акцизного податку, а також вироблених в Україні, але не підтверджених зареєстрованими акцизними накладними (далі – АН) в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЕРАН);

  •    
  • імпортованих на митну територію України, але не оформлених митними деклараціями.

   
   Не є платниками акцизного податку особи, які купують пальне не для реалізації, а для інших цілей (наприклад, для використання у власній госпдіяльності).
   
Таким чином, платниками акцизного податку з обсягів реалізації пального є всі продавці пального, але сплачувати цей вид податку слід тільки у визначених законодавством випадках.
   
Всі три категорії платників податку об'єднує ще одне нововведення ПК: для нихводиться система електронного адміністрування реалізації пального (СЭАРГ). Порядок ведення СЭАРГ встановлений ст. 232 НК, а заповнення і реєстрації АН присвячена ст. 231 НК.
   
   Зверніть увагу! Операції з передачі пального замовникам, виробленого згідно з договорами на переробку давальницької сировини, також є об'єктом оподаткування (пп. 14.1.212 ПК). А от операції з передачі пального на зберігання не є об'єктом оподаткування.
   
   СЭАРГ: загальні положення
   
СЭАРГ вводиться в дію з 1 березня 2016 року (п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПК; лист ГФС від 21.01.16 р. № 1903/7/99-99-19-03-03-17, далі – Лист № 1903).
   
Суть введення СЭАРГ зводиться до наступного: весь обсяг реалізованого пального повинен бути підтверджений АН і зареєстрований в ЕРАН. Тобто оборот пального тепер буде контролюватися на всіх етапах його реалізації. Для цього кожен продавець пального становить АН на обсяг реалізованого пального та реєструє її в ЕРАН.
   
АН складається в електронному вигляді на ім'я одержувача пального (незалежно від того, є він платником акцизного податку чи ні) (п. 231.1, 231.5 ПК).
   
При необхідності внести зміни в АН (наприклад, при поверненні пального його одержувачем чи при виявленні помилок в АН) складається розрахунок коригування (далі – РК) до такої АН, який також підлягає реєстрації в ЕРАН.
   
Одержувач пального – платник акцизного податку, який надалі теж реалізує це пальне, перевіряє (шляхом направлення запиту в ЕРАН), зареєстрована АН на одержаний обсяг чи ні. Залежно від відповіді на запит у нього може бути два варіанти дій. А саме – якщо АН:
   
   1) зареєстрована на весь набутий обсяг пального – одержувач, в свою чергу, при продажу пального також складає та реєструє свою АН в ЕРАН, але акцизний податок при цьому не сплачується;
   
   2) зареєстрована на частину придбаного обсягу пального (або не зареєстрована взагалі) – тоді одержувач у момент продажу складає і реєструє свою АН, а за обсяг пального, не підтверджений зареєстрованої АН, йому доведеться сплатити акцизний податок. Податок сплачується шляхом перерахування грошей з власного поточного рахунку платника на електронний рахунок, відкритий органом ГФС в Казначестве.
   
   Готуємося до роботи в СЭАРГ
   
Ми розповімо, що необхідно зробити платникам акцизного податку – продавців пального для того, щоб вчасно і без перешкод почати працювати в СЭАРГ з 1 березня.
   
   Крок 1. Зареєструватися в органі ГФС платником акцизногоналога з реалізації пального
   
Як зазначено в Листі № 1903, продавцям пального – після затвердження Порядку ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та форми Заяви про реєстрацію – необхідно зареєструватися платниками акцизного податку з реалізації пального. Виходячи з вимог пп. 212.3.4 НК зробити це необхідно не пізніше ніж за три робочих дні до початку реалізації. Таким чином, для осіб, які регулярно торгують пальним, остання дата реєстрації (з урахуванням норми п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПК) – 24 лютого (середа).
   
Давайте подивимося, що сказано про порядок реєстрації в проектах документів, оприлюднених на сайті ГФС.
   
Для реєстрації продавець пального подає в орган ГФС за основним місцем обліку допомогою електронного зв'язку заяву за встановленою формою (пп. 2.3.1 проекту постанови КМУ «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального», далі – проект Постанови). Датою реєстрації є дата включення особи до Реєстру платників.
   
При подачі заяви в цьому році до 1 березня продавець пального буде вважатися платником акцизного податку з 1 березня (п. 3.2 проекту Постанови). В інших випадках його зареєструють не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви (якщо заява складена без порушень і прийнято).
   
Зауважимо, що оскільки цим видом акцизного податку оподатковуються виключно операції з реалізації пального, то зареєструватися платником «пального акцизу» необхідно і тим особам, які й раніше сплачували акцизний податок, наприклад виробникам пального та його імпортерам (ОІР, категорія 116.03).
   
   Зверніть увагу: продаж пального після 1 березня без реєстрації платником загрожує серйозним штрафом! Згідно п. 117.3 ПК, штраф за продаж пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального становитиме 100 % вартості такого пального.
   
   Крок 2. Станом на 0 годин 1 березня провести інвентаризацію залишків пального
   
Всім продавцям пального необхідно проінвентаризувати його залишки, що значаться у них на складах (у резервуарах тощо). Дуже важливо! Інвентаризації підлягає не тільки пальне, яке належить вам як власнику, але і те, яке ви справили згідно з договорами на переробку давальницької сировини. Це випливає з норм пп. 14.1.212 ПК, згідно з яким під реалізацією пального розуміється його передача (відпуск, відвантаження) на підставі договорів про виробництво з сировини замовника.
   
Інвентаризація проводиться згідно з Положенням, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879. Однак для відображення результатів інвентаризації використовується окрема форма акта (з проектом цієї форми також можна ознайомитися на сайті ГФС).
   
На залишок пального, що підтверджується актом інвентаризації, платник податків має право реєструвати АН або РК в ЕРАН (п. 9 підрозд. 5 розд. ХХ ПК). Крім того, цей зафіксований залишок органи ГФС враховують при розрахунку формули, згідно з якою платник має право реєструвати АН і РК без перерахування акцизного податку в бюджет.
   
   Протягом 20 календарних днів (тобто не пізніше 20 березня) платник податків зобов'язаний подати акт інвентаризації органу ГФС в електронній формі (з урахуванням вимог законодавства про застосування електронних підписів).
   
   Зверніть увагу! Протягом 6 місяців органи ГФС можуть перевірити достовірність визначення залишків пального, зафіксованих в акті інвентаризації. Якщо при цьому буде виявлено, що залишки пального були розраховані неправильно, то контролюючий орган внесе відповідні корективи в ЕРАН.
   
   Крок 3. При реалізації пального з 1 березня реєструвати всі АН в ЕРАН
   
Порядок заповнення і реєстрації АН і РК наведено в ст. 231 НК. Крім того, з їх проектами можна ознайомитися на сайті ГФС. Зверніть увагу, що до 1 квітня цього року всі АН і РК можна реєструвати без урахування обсягів пального, розрахованих за формулою, зазначеною в п. 232.3 ПК.

ВИСНОВКИ
   
Щоб підготуватися до введення СЭАРГ, захистити себе від штрафів і вчасно розпочати роботу 1 березня, всім продавцям пального необхідно:

1. Зареєструватися платниками акцизного податку з реалізації пального не пізніше 24 лютого 2016 року.
   
   2. Станом на 0 годин 1 березня провести інвентаризацію всіх залишків пального, що значаться на підприємстві, в тому числі і виробленої на давальницьких умовах.
   
   3. При продажу пального з 1 березня становити АН і реєструвати їх у ЕРАН.
   
   ДЛЯ ДОВІДКИ
   
   Лист Державної фіскальної служби України від 21.01.16 р. № 1903/7/99-99-19-03-03-17
   
   

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей526
mod_vvisit_counterВчера посетителей4383
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей28668
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе47463
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей68161
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27342442

We have: 41 guests online
0: 3.81.89.248
 , 
0