Компанія «А» володіє з 2013 року часткою в статутному капіталі компанії «В» (понад 50 %), обидві вони – резиденти України. У 2016 році компанія «А» продає свою частку нерезиденту (Британські Віргінські Острови). Дана операція відображається в бухгалтерському обліку і які податкові наслідки з неї виникають?
   
З 2015 року згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, що виникають відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ. Так, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, перевищує 20 млн грн., об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, у тому числі на різниці, визначені згідно з п. 141.2 ПКУ, тобто на різниці за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів.
   
Згідно пп. 14.1.90 ПКУ корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
   
Як бачимо, фінансовий результат до оподаткування коригується на різницю за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів, але не коригується на різницю за операціями з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі. Про це ж говориться і в листі ГФСУ від 10.11.2015 р. № 23923/6/99-99-19-02-02-15.
   
Однак зазначена операція може бути контрольованою відповідно до вимог ст. 39 ПКУ. Нагадаємо, що відповідно до пп. 39.2.1.1 ПКУ для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:
   
а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;
   
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів.
   
Крім того, відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податку, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований в державі (на території), включеному до переліку держав (територій), затверджений Кабінетом Міністрів України. Так, згаданий перелік встановлений розпорядженням КМУ від 16.09.2015 р. № 977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України».
   
Операції з контрагентом, зареєстрованим в державі (на території), що включений до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) в такий перелік. Зокрема, Британські Віргінські Острови згадуються в розпорядженні КМУ від 16.09.2015 р. № 977-р
   
При цьому згідно з пп. 39.2.1.7 ПКУ господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1-39.2.1.3 і пп. 39.2.1.5 Кодексу визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються наступні умови:
   
• річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
   
• обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
   
Асоційоване підприємство – підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. Таким чином, оскільки компанія А володіє часткою в статутному капіталі компанії У понад 50 %, компанія може бути асоційованим підприємством по відношенню до компанії А. Тоді згідно п. 11 і 12 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» підприємство А на дату балансу відображає фінансову інвестицію в компанію за вартістю, визначеною за методом участі в капіталі, крім випадків, наведених у п. 17 і 22 П(С)БО 12. Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, які є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.
   
Слід звернути увагу, що для платників податків, які не здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, не застосовуються норми пп. 140.4.1 ПКУ (у відповідності з яким фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку ІV групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших платників податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів) та пп. 140.5.3 ПКУ (у відповідності з яким фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або за методом пропорційної консолідації).
   
У бухгалтерському обліку продаж корпоративних прав відображається наступними проводками:
   
Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» – Кт 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»
   
Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».
   
Що стосується оподаткування ПДВ, то відповідно до п. 196.1 ПКУ не є об'єктом оподаткування операції з продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, випущених в обіг (емітованих) суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.
   
   Ольга Буркун, аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей1915
mod_vvisit_counterВчера посетителей19919
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей21834
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе47463
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей61327
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27335608

We have: 23 guests, 3 bots online
0: 54.144.55.253
 , 
0