З цієї статті ви дізнаєтесь:
 • як вести бухгалтерський облік операцій ОСББ в різних ситуаціях;

 •    
 • як дотримати умови, при яких ОСББ не буде платником податку на прибуток і ПДВ.

   
   Ольга Олексіївна Папінова
   
   Що можна зробити на практиці:
   
 • користуючись цією статтею, організувати належний облік операцій ОСББ або перевірити правильність обліку своїх операцій;

 • уникнути присвоєння статусу об'єднання платника податку на прибуток і ПДВ.

   
   Загальні положення
   
Як і всі юридичні особи, ОСББ ведуть бух-облік і складають фінансову звітність за тими ж правилами, що і звичайні підприємства (п. 1 ст. 2 Закону від 16.07.99 р № 996-XIV, далі – Закон № 996). При цьому ОСББ за власним рішенням можуть застосовувати як спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Мінфіну від 19.04.01 р. № 186, так звичайний План рахунків, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. за № 291.
   
ОСББ повинні щоквартально подавати фінзвітність з двох форм – Балансу (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) – в органи держстатистики (ст. 11 Закону № 996; п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. за № 419).

У процесі своєї діяльності ОСББ доводиться враховувати як операції, які характерні для «звичайних» підприємств, так і операції, типові для неприбуткових організацій, а також для підприємств житлово-комунальної сфери.
   
Так, з «звичайних» операцій об'єднання можна назвати:
   
 • здачу в оренду допоміжних приміщень будинку;

 •    
 • нарахування і виплату зарплати найманим працівникам (голові правління ОСББ, бухгалтера, двірника тощо) та сплату супутніх обов'язкових платежів у бюджет (ПДФО, військовий збір, ЄСВ);

 •    
 • придбання послуг (робіт) за договорами цивільно-правового характеру (аудиторські послуги, ремонт, вивезення сміття тощо).

Однак в основному ОСББ все-таки має справу зі специфічними операціями. Зокрема, об'єднання повинно враховувати:
   
 • внески та платежі співвласників багатоквартирного будинку;

 •    
 • доходи у вигляді отриманої з бюджету компенсації за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг призначені житлові субсидії;

 •    
 • нарахування і витрачання коштів ремонтного та резервного фондів тощо

Перш ніж перейти до бухгалтерського обліку конкретних операцій ОСББ, хотілося б нагадати, що, як випливає зі ст. 4 Закону від 29.11.01 р. № 2866-III (далі – Закон № 2866), основна діяльність об'єднання (та, заради якої і створюється ОСББ) полягає у здійсненні представницьких функцій співвласників та сприяння реалізації ними своїх прав і виконання обов'язків.
   
Таким чином, ОСББ не надає співвласникам багатоквартирного будинку ніяких послуг. Зокрема, житлово-комунальних послуг (далі – ЖКП) (про це йдеться і в листі Мінрегіонбуду від 26.04.11 р. № 7/15-4687). І відповідно співвласники не оплачують об'єднанню його послуги. Вони оплачують лише спільні витрати ОСББ, наприклад, на утримання будинку та прибудинкової території, на ремонт, які ОСББ здійснює відповідно до статуту та затвердженого кошторису (див. попередню консультацію на с. 52 цього номера). Все це об'єднання робить для співвласників будинку без мети отримання прибутку.
   
При цьому якщо ОСББ проводить транзитом кошти співвласників по комунальним платежам, то зазвичай воно використовує субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» з одночасним використанням субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на ту ж суму. У випадках отримання ОСББ доходу від надання орендних послуг, інших послуг особам, які не є співвласниками, використовуються субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів», 719 «Інші доходи від операційної діяльності». В операціях, пов'язаних з безоплатним отриманням активів, використовується субрахунок 745 «Дохід від безкоштовно отриманих активів» та ін.
   
Для обліку операцій по внесках і платежів співвласників, отриманих компенсацій з бюджету, нарахування і витрачання коштів ремонтного, резервного та інших фондів використовується рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Для нарахування та отримання пільг і субсидій для співвласників можна використовувати субрахунки 645 «Відшкодування пільг споживачам», 646 «Субсидії».
   
Нагадаємо, що Законом № 2866 не передбачена необхідність для ОСББ брати будинок на свій баланс (див. на с. 52 цього номера). Будинок з усіма приміщеннями можна обліковувати на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».
   
   Бухгалтерський облік
   
Розглянемо відображення деяких операцій в бухобліку ОСББ на прикладах.
   
   Приклад 1
   
ОСББ, яке не зареєстроване як платник ПДВ, проводить наступні операції:
   
 • операція 1 – облік внесків, які сплачуються співвласниками на утримання будинку та прибудинкової території, а також облік компенсації пільг і субсидій, одержуваної з бюджету;

 •    
 • операція 2 – облік внесків, які сплачуються співвласником «натурою» (в рахунок внесків виконуються сантехнічні роботи за договором цивільно-правового характеру);

 •    
 • операція 3 – облік платежів співвласників на створення і використання ремонтного фонду, який передбачений статутом ОСББ та спеціальної кошторисом;

 •    
 • операція 4 – облік транзитних (комунальних) платежів. Тут розглядаються ті комунальні платежі, за якими ОСББ виступає як колективний замовник.

Зазначимо, що комунальні платежі не є для ОСББ об'єктом для нарахування ПДВ навіть у тому випадку, якщо об'єднання зареєстроване платником ПДВ (див. пояснення далі).
   
Покажемо в таблиці, як відобразити в бухобліку ОСББ ці операції.
(грн.)
   
№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Операція 1

1

Нарахована зарплата голові ОСББ, бухгалтера, двірника та іншому обслуговуючому персоналу

Розрахунково-платіжна відомість

92

661

12 000

2

Нараховано ЄСВ на суми зарплат (12 000 х 22 %)*

Розрахунково-платіжна відомість

92

651

2 640

3

Утримано ПДФО* і військовий збір* суми зарплат (12 000 х 19,5 %)

661

6411, 6412

2 340

4

Нараховано внески на утримання будинку та прибудинкової території

Кошторис, бухгалтерська довідка

377

481

14 640

5

Відображена сума належних субсидій, пільг з бюджету, на які мають право окремі члени ОСББ

Дані аналітичного обліку

645, 646

377

4 640

6

Отримані внески від співвласників

Прибутковий касовий ордер типової форми № КО-1**, виписка банку

301, 311

377

10 000

* Відповідно до змінами, внесеними Законом від 24.12.15 р. № 909-VIII (далі – Закон № 909) в п. 5 ст. 8 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464), з 01.01.16 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22 %, з доходу фізособи ЄСВ не утримується. Нова ставка ПДФО складає 18 %, ставка військового збору – 1,5 %.

** Затверджено постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637. 7

Відображено дохід від цільового фінансування у розмірі внесків, отриманих від співвласників періоді, в якому були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування

(п. 17 П(С)БО 15) Бухгалтерська довідка

481

719

10 000

8

Отримана компенсація з бюджету за надані співвласникам пільги та субсидії

Виписка банку

311

645, 646

4 640

9

Відображено дохід від цільового фінансування у розмірі отриманих асигнувань (п. 16 П(С)БО 15)

Бухгалтерська довідка

481

719

4 640

Операція 2

1

Нараховано внески на співвласнику утримання будинку та прибудинкової території

Бухгалтерська довідка

377

481

5 000

2

Виконані співвласником сантехнічні роботи

Акт виконаних робіт

92

685

4 000

3

Нараховано ЄСВ на суму винагороди

(4 000 х 22 %)* Розрахунково-платіжна відомість

92

651

880

4

Утримано ПДФО* і військовий збір* суми винагороди (4 000 х 19,5 %)

685

6411, 6412

780

5

Проведено взаємозалік по внесками та винагороді (4 000 – 780)

Бухгалтерська довідка

685

377

3 220

6

Відображено дохід від цільового фінансування у розмірі сплачених внесків

481

719

3 220

* Відповідно до змінами, внесеними Законом № 909 у п. 5 ст. 8 Закону № 2464, з 01.01.16 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22 %, з доходу фізособи ЄСВ не утримується. Нова ставка ПДФО становить 18 %, ставка військового збору – 1,5 %.

Операція 3

1

Відображено нарахування грошових коштів відповідного фонду

Спеціальна кошторис

377

482

20 000

2

Надійшли гроші ремонтного фонду

Виписка банку, спеціальна кошторис

311

377

20 000

3

Понесені витрати на реконструкцію котельні, що знаходиться на балансі ОСББ (з урахуванням вхідного ПДВ)*

Спеціальна кошторис, акт виконаних робіт

151

631

19 000

4

Відображено використання цільового фінансування

Бухгалтерська довідка

482

69

19 000

5

Введена в експлуатацію котельня

Акт типової форми № ОЗ-2)**

103

151

19 000

6

Нарахована щомісячна сума амортизації

(сума умовна) Розрахунок, бухгалтерська довідка

92

131

300

7

Визнаний одночасно дохід на суму амортизації (у частині цільового фінансування)

69

745

180***

* Роботи виконуються силами сторонньої підрядної організації.

** Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

*** Пропорційно частці коштів цільового фінансування, витрачених на придбання (створення) та реконструкцію котельні (сума умовна). Операція 4

1

Відображено нарахування комунальних платежів, що проходять через ОСББ транзитом

Виписка банку

377

703

89 000

2

Відображена сума належних субсидій, пільг з бюджету, на які мають право окремі члени ОСББ (у разі, якщо зазначені платежі надходять на рахунок ОСББ)

Дані аналітичного обліку

645, 646

377

19 000

3

Відображено заборгованість ОСББ перед комунальними підприємствами на суму належних до перерахування об'єднанням комунальних платежів

704

685

89 000

4

Отримана оплата за комунальні платежі від співвласників

Типова форма № КО-1, виписка банку

301, 311

377

70 000

5

Перераховані комунальні платежі на рахунку ком-мунальных підприємств

Виписка банку

685

311

89 000

6

Отримані бюджетні кошти на оплату пільг та субсидій

311

48

19 000

7

Відображено погашення заборгованості бюджету по субсидіях і пільгах співвласникам

48

645, 646

19 000

 
   
   Приклад 2
   
   
ОСББ надає частину горища в оренду інтернет-провайдера для монтажу обладнання. Нагадаємо, що горище належить до спільного майна співвласників і не знаходиться на балансі ОСББ (див. попередню статтю).
   
   
Відображення в бухгалтерському обліку ОСББ зазначених операцій за місяць наведено в таблиці.
   
(грн.)
   
№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено нарахування орендного платежу

Договір оренди (акт наданих послуг)

377

713

4 000

2

Відображено вартість ЖКП, припадають на орендаря

Дані лічильника, розрахунок

377

713

780

3

Відображено нарахування ЖКП (з урахуванням «вхідного» ПДВ), що припадають на:

– власні потреби ОСББ Рахунки, акти від постачальників ЖКП

92

685

1 800

– орендаря (780 х 20 : 120)

92

685

780

4

Отримана орендна плата (у т. ч. комунальні платежі) від орендаря

Виписка банку

311

377

4 780

5

Перераховані комунальні платежі постачальникам ЖКП (1 800 + 780)

685

311

2 580

 
   
   Податковий облік
   
   Податок на прибуток
   
Згідно з цивільним законодавством ОСББ є неприбутковою організацією. А для того щоб вважатися неплатником податку на прибуток, об'єднання має дотримати вимоги податкового законодавства. Так, згідно пп. 14.1.121 Податкового кодексу (далі – ПК), неприбутковими вважаються лише ті підприємства, установи і організації, які відповідають вимогам п. 133.4 ПК.
   
Наведемо вимоги пп. 133.4.1, 133.4.2 ПК для ОСББ:
   

 • ОСББ має бути створене і зареєстроване у порядку, встановленому Законом № 2688;

 •    
 • установчі документи ОСББ повинні містити заборону на розподіл отриманих доходів (прибутку) серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Зазначимо, що таку вимогу закріплено у п. 6 розд. IV Типового статуту ОСББ, затвердженого наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 27.08.03 р. № 141;

 •    
 • ОСББ має бути внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ і організацій (далі – новий Реєстр). Порядок ведення такого Реєстру, включення в нього і виключення з нього неприбуткових організацій встановлює КМУ (пп. 134.4.5 ПК);

 •    
 • доходи (прибуток) ОСББ повинні використовуватися виключно для фінансування витрат на її утримання, реалізації мети (завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

   
При цьому до 01.01.17 р. вищеназвані вимоги потрібно застосовувати з урахуванням перехідних положень п. 34, 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПК. Так, згідно з зазначеними нормами:
   
 • до затвердження нового Реєстру чинним залишається Реєстру неприбуткових установ і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.13 р. № 37 (далі – Реєстр № 37). І неприбуткові організації, внесені до Реєстру № 37 до 13.08.15 р., не можуть бути виключені з нього до 1 січня 2017 року;

 •    
 • до 01.01.17 р. статутні документи ОСББ можуть не відповідати деяким вимогам п. 133.4 ПК. Але якщо статутні документи не будуть приведені в порядок після зазначеної дати, тоді ОСББ з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому допущено порушення (тобто з 1 лютого 2017 року), має вести облік податку на прибуток та звітувати в загальному порядку відповідно до розд. III ПК. Якщо об'єднання цього не зробить самостійно, його все одно покарають – виключать з числа неплатників податку на прибуток (пп. 133.4.3 ПК).

 •    
 • ОСББ, яке не є платником податку на прибуток, повинно подавати податковому органу звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Це випливає з пп. 133.4.3 ПК. Форма такого звіту та строки його подання на сьогодні не затверджено. Нагадаємо, що в даний час чинною є форма Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджена наказом Міндоходів від 27.01.14 р. № 85 (далі – Наказ № 85), хоча вона вже не відповідає сучасним вимогам ПК. Тим не менше для звітності за 2015 рік ГФС рекомендує використовувати саме цю діючу форму (лист від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17). Вважаємо, що подати такий звіт потрібно не пізніше 29 лютого 2016 року. Цей висновок випливає з п. 18 розд. II Порядку, затвердженого Наказом № 85.

   
   ПДВ
   
Платником ПДВ є, зокрема, юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі (пп. «а» пп. 14.1.139 ПК).
   
Тому ОСББ, керуючись загальними нормами (п. 181.1, 182.1 ПК):
   
 • зобов'язана зареєструватися платником ПДВ у тому випадку, якщо розмір його оподаткування лагаемых операцій з поставки товарів (послуг) за останні 12 календарних місяців перевищить 1 000 000 грн. (без урахування ПДВ);

 •    
 • в інших випадках може подати заяву про реєстрацію платником ПДВ добровільно.

   
Як розрахувати обсяг оподатковуваних операцій для обов'язкової реєстрації платником ПДВ? Для цього потрібно приймати до уваги тільки операції постачання товарів/послуг. Очевидно, що надання в оренду приміщень буде вважатися саме постачанням. Складніше визначитися з суттю операцій, які пов'язані з основною діяльністю ОСББ. Наприклад, стосуються утримання будинку та прибудинкової території. Або отримання транзитних платежів. Розглянемо детальніше.
   
Як вже зазначалося вище, з позиції цивільного законодавства ОСББ не надає послуги співвласникам. Порівняйте: адже не можна вважати наданням послуг перевезення власного товару транспортом, що належить підприємству. У цьому випадку транспортний засіб «виконує свої обов'язки» по відношенню до підприємства. Так само і ОСББ. Здійснюючи ремонтні роботи по дому, поливаючи газони на прибудинковій території, перераховуючи комунальні платежі відповідним службам як колективний замовник, об'єднання не надає послуги співвласникам, а виконує свої функціональні обов'язки. Тому ми вважаємо, що суму внесків, що стягуються з співвласників, не потрібно враховувати для цілей обов'язкової реєстрації об'єднання платником ПДВ, так як ці суми не пов'язані з поставкою послуг.
   
Що стосується платежів за комунальні послуги, які проходять через рахунок ОСББ транзитом, то вони також не пов'язані з наданням ОСББ таких послуг. Тому транзитні суми не можуть впливати на обсяг поставок, що служить сигналом для реєстрації/реєстрації ОСББ в якості-ве платника ПДВ. До такого ж висновку прийшли і держоргани (листа Мінрегіонбуду від 31.07.12 р. № 8/10-2040-12 і ДПС від 22.06.12 р. № 8958/5/15-2116).
   
Таким чином, для підрахунку обсягу поставок з метою реєстрації платником ПДВ слід враховувати тільки додаткові доходи, наприклад, від здачі приміщень в оренду або від надання інших послуг осіб, які не є співвласниками будинку.
   
1. Як і всі юридичні особи, ОСББ ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність за тими ж правилами, що і звичайні підприємства, з відображенням в обліку особливостей своєї діяльності.
   
2. Якщо ОСББ числиться в Реєстрі № 37 (з ознакою неприбутковості 0012), і при цьому направляє всі свої надходження на виконання своїх статутних завдань, то до 01.01.17 р. таке ОСББ вважається неплатником податку на прибуток.
   
3. Реєстрація ОСББ в якості платника ПДВ у добровільному порядку – недоцільна, в обов'язковому порядку – малоймовірна. Навряд чи ОСББ досягне за рік мільйонного обсягу поставок, необхідного для обов'язкової реєстрації.
   
   

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей1924
mod_vvisit_counterВчера посетителей19919
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей21843
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе47463
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей61336
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27335617

We have: 25 guests, 1 bots online
0: 54.144.55.253
 , 
0