Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант, фахівець з трудового права, директор Навчального центру "Домінанта"
   
   З 01.01.2011 року набравши чинності Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (надалі – Закон № 2464), яким відбулись зміни до соціального страхування, зокрема, і до питань обчислення страхового стажу застрахованим особам з 01.01.2011 року.
   
Саме з 01.01.2011 року в Україні почав діяти Державний реєстр соціального страхування, яким визначаються відомості, зокрема, і про страховий стаж рацівників.
   
   З 01.01.2015 р. набравши чинності і ще один «новий – старий» Закон України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (надалі – Закон № 1105), яким визначається обчислення страхового стажу для лікарняних листків.
   
Починаючи з 01.01.2015 р. стаття 21 Закону № 1105 оновила визначення терміну страхового стажу: «Страховий стаж – це період (рядків), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом іншим цієї частини.
   
   Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску».
   
Розглянємо кожен з наведених абзаців окремо.
   
   Страховий стаж залежить від того, скільки сплачено внеску
   
Як відомо, мінімальний страховий внесок становить приблизно 37% (залежно від класу професійного ризику) від розміру мінімальної зарплати (ст. 1 Закону № 2464), тому важливо попередити працівників, а особливо тих, хто працює на умовах неповного робочого часу (інвалідів тощо), про те, що у разі коли у них зарплата за фактично відпрацьований час у місяці не буде досягати розміру мінімальної зарплати (відповідно і сума внеску буде меншою), у нього втрачаються місяці страхового стажу.
   
Щодо доплати роботодавцем ЄСВ до мінімальної зарплати, то звернуть увагу на наступне:
   
   
  • донарахування не відноситься до заробітної плати (доходу), яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу та відповідно не захищає прав застрахованих осіб (не враховується для розрахунку пенсій та соціальних виплат)

  •    
  • донарахування сум ЄСВ до розміру мінімальної заробітної плати (крім лікарняних, відпускних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами) фактично не є доходом (винагородою), отримуваним найманою особою за виконання робіт (надання послуг) у розумінні Закону України «Про оплату праці», не є базою для утримання єдиного внеску з фізичної особи і тому не вплине на суму її пенсійного забезпечення.

   
Отже, доплату ЄСВ до «мінімалки» є всього на всього додатковим джерелом надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування і ніяких гарантій для самих застрахованих осіб не несуть в частині збереження стажу, мінімальних гарантій суми страхових виплат і пенсій.
   
Про це також наголошують ДФСУ і Мінфін у своїх листах від 20.07.2015 р. № 1882/2/99-99-17-03-01-10 і від 06.08.2015 р. № 31-11180-02-2/25413.
   
   Сплата ЄСВ з виплат по догляду за дитиною або при народженні дитини: кому нараховують стаж?
   
Як вже зазначалось вище цитатою з ст. 21 Закону № 1105, період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
   
Як бачимо і тут страховий стаж залежить від сплати внеску. Хто ж і за кого сплачує ЄСВ?
   
Порядок нарахування та сплати єдиного внеску, зокрема для осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, регулюється Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженим постановою КМУ від 02.03.2011 р. № 178 (надалі – Порядок № 178).
   
Відповідно до пп. 2 п. 2 Порядку № 178 созцзабези нараховують ЄСВ на суми допомоги при народженні дитини (крім суми, яка виплачується
одноразово) та/або суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період.
   
Згідно з п. 3 Порядку № 178 нарахування ЄСВ провадиться у розмірі 33,2% на суму допомоги або компенсації за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, в тому числі в разі одержання кількох видів допомоги або компенсації одночасно, та визначається у розмірі мінімального страхового .внеску за кожну особу, встановленого законом, але в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
   
Отже, якщо допомога при народжені або по догляду призначений мамі, то, відповідно, за неї соцзабез сплачує ЄСВ і вона отримує страховий стаж на три роки (на час виплати допомоги при народженні або по догляду), незалежно від того, чи буде вона працювати, чи ні.
   
А від якщо допомога при народжені або по догляду призначатиметься татові (матір не звернулася до соцзабезу особисто), відповідно, страховий стаж буде враховуватися йому – особі, якому призначається виплата. Коли матір звернеться за отриманням довідки ОК-7-з або ОК-5, то за час її відпустки по догляду за дитиною страхового стажу вона не матиме (звісно, якщо матір вийшла на роботу, то страховий стаж буде зараховуватися від сплати ЄСВ з зарплати).
   
Додатково зверніть увагу на консультацію ДФСУ з цього приводу, яка наводити нижче (а кінці таблиці 1).
   
   Про довідки ОК-5 або ОК-7-з
   
Відповідн до п. 3 ст. 21 Закону № 1105 страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. В таблиці 1, яка наведена нижче,
наведені усі умови обчислення стажу на підставі різних документів.
   
Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування веде Пенсійний фонд і страховий стаж працівниказазначається в довідках за формами ОК-5 або ОК-7-з, в останньому рядку «Страховий стаж» шкірного року.
   
Сьогодні вже багато кадровиків користуються цими довідками для обчислення страхового стажу починаючи з 01.01.2011 р.
   
   Довідки за формами ОК-5 або ОК-7-з мають надавати працівники на момент настання страхового випадку, а не на дату прийняття працівника!
   
   Про обчислення днів і місяців страхового стажу
   
   
Відповідно до п. 3 ст. 21 Закону № 1105 страховий стаж обчислюється в місяцях. Автор звертає увагу: «місяцях» сплати страхового внеску не менше мінімального розміру. Тобто місяць стажу буде враховано тільки тоді, коли особа має дохід в цьому місяці вище мінімальної зарплати (або на рівні «мінімалки»).
   
Якщо у місяці немає сплати мінімального страхового внеску, то Пенсійний фонд зараховує в такий місяць пропорційну кількість днів стажу. Як «перевести» різну тривалість дні місяців в повні місяці стажу наразі ні в законі ні в інших нормативних документах, роз'яснюють ясненнях не зазначається.
   
Отже, кадровик може обчислювати стаж:
   
   
  • тільки за місяцями(повними місяцями відповідно до даних довідки),

  •    
  • або місяцями і днями неповних місяців.

   
У таблиці 1 наведені основні періоду в дії та обчисленні страхового стажу для лікарняних.
   
Таблиця 1.
   
   Періоди обчислення страхового стажу для лікарняних
   
   

Страховий стаж для лікарняних До 28.02.2001 р. 28.02.2001 р. –

01.01.2011 р. 01.01.2011 р. –

01.01.2015 р. З 01.01.2015 р. Обчислюється за даними трудової книжки Обчислюється за даними трудової книжки, але з врахування думки ФССзТВП, викладеної у листі від 28.08.2009 р. № 04-06/К-158з-216 Обчислюється:

На практиці – за даними трудової книжки

Згідно вимог законодавства -

за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з або ОК-5.

Також варто врахувати лист фсс з твп від 04.02.2011 № 04-29-196 Обчислюється:

На практиці – за період з 01.01.2011 р. на підставі довідок ОК-5 або ОК-7-з

Згідно вимог законодавства -

за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з.

Також варто врахувати лист фсс з твп від 17.01.2015 № 2.4-17-92 Визначається

Постановою КМУ від 19.10.98 р. № 1658 Визначається

ст. 7 Закону № 2240 Визначається

ст. 7 Закону № 2240,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

п. 3.3 Постанови ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1 Визначається

ст. 21 Закону № 1105,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

  Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи i тривалості перерв;

- служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

- годину перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

- годину відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку i відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

- годину навчання у професійно-технічному закладі освіти Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи i тривалості перерв, під час якої особа сплачувала страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- періоди тимчасової втрати працездатності;

- час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

- час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.

  Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи i тривалості перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатності;

- час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

- час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як з 14.03.2013 р. так і за період з 01.01.2011 р. – тобто повністю включається;

- періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності).

  Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи i тривалості перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатності;

- час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

- час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності).

  Не зараховується:

час навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі i клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

- годину перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

- годину навчання у професійно-технічному закладі освіти;

- годину навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі i клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

- годину перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

- годину навчання у професійно-технічному закладі освіти;

- час навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі i клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

- годину перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

- годину навчання у професійно-технічному закладі освіти;

- час навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі i клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання
КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
Департамент доходів і зборів з фізичних осіб
   
Управління адміністрування єдиного внеску та методології
   
   
   Про сплату єдиного внеску за осіб, які одержують допомогу при народженні дитини
   
ПИТАННЯ: Чи сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які одержують допомогу при народженні дитини?
   
ВІДПОВІДЬ: Законом України від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (опубліковано 31 серпня 2014 р. в «Голосі України» № 60-61) унесено зміни, зокрема, до Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) та Законом України від 21.11.92 р. № 2811-XII «Про державну допомогу родинам з дітьми» (далі - Закон № 2811).
   
Платниками єдиного внеску згідно з унесеними змінами є особини, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини (п. 13 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464).
   
Це пов'язаність язане з тим, що з 1 липня 2014 р. об'єднання з'єднано ці дві допомоги в один вид допомоги та встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини (ст. 12 Закону № 2811).
   
Абзацом іншим п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 визначено, що платники, зокрема особини, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, звільняються відсилати єдиного внеску із сум одержаної ними допомоги або компенсації. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску, зокрема для осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, регулюється Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. № 178 (далі - Порядок).
   
За підпунктом 2 п. 2 Порядку єдиний внесок за осіб, зазначених пп. 2 п. 1 Порядку, нараховується на суми допомоги при народженні дитини (крім суми, яка виплачується одноразово) та/або суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період.
   
Згідно з п. 5 Порядку обчислення єдиного внеску, зокрема за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги або компенсації. Відповідно до п. 3 Порядку єдиний внесок нараховується у розмірі 33,2% суми допомоги або компенсації за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, в тому числі в разі одержання кількох видів допомоги або компенсації одночасно, та визначається у розмірі мінімального страхового .внеску за кожну особу, встановленого законом, але в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
   
Якщо період, за який нараховується єдиний внесок відповідно до Порядку, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному до кількості календарних днів місяця, за який сплачуються такі внески (абзац п'ятий п. 3 Порядку).
   
Обчислення єдиного внеску для цієї категорії (пп. 2 п. 4 Порядку) провадиться районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення (далі - страхувальник).
   
Згідно з пп. 1 п. 6 Порядку єдиний внесок сплачується за осіб, зазначених пп. 2 п. 1 Порядку, в межах та за рахунок загального обсягу видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для Пенсійного фонду України.
   
Підпунктом 2 п. 9 Порядку визначено вичерпний перелік платників єдиного внеску, за яких страхувальник припиняє сплату єдиного внеску з дати їхнього працевлаштування або настання непрацездатності.
   
У наведеному переліку осіб не зазначено, що особам, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, з працевлаштуванням припиняється сплата єдиного внеску.
   
Ураховуючи викладене, працевлаштування, в тому числі на умовах неповного робочого часу, не є підставою для припинення сплати єдиного внеску за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку й відповідно до законом одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини.
   
Головний державний ревізор - інспектор
   
   Анжеліка РОГОВЕЦЬ
   
"Праця i зарплата" N 43 (959), 18 листопада 2015 р.
   

Комментарии

You have no rights to post comments


Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей2287
mod_vvisit_counterВчера посетителей2909
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей10257
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе25578
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей2287
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27276568

We have: 31 guests online
0: 18.212.120.195
 , 
0