Остапенко Наталія, "Консультант Бухгалтера"
   
Мінфін України, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики, оновив порядок реєстрації платників ПДВ. У новому документі враховані зміни, внесені до ПК України (регулюють особливості оподаткування угод про розподіл продукції), а також створення на території СЕЗ України «Крим». У нової процедури реєстрації платників ПДВ є свої особливості, які стосуються реєстрації платниками ПДВ суб'єктів спеціального режиму оподаткування або переходу їх на сплату єдиного податку.

   
У 2014 році з'явилося кілька причин для зміни порядку реєстрації платників ПДВ.
   
   По-перше, на території АР Крим р. і Севастополя, ввели спеціальну економічну зону «Крим», що вимагало для суб'єктів господарювання, розташованих у цій зоні, спеціального порядку зняття їх з обліку як платників ПДВ або перереєстрації в інших районах.
   
   По-друге, вдосконалення норм ПК України, що регулюють особливості оподаткування за угодами про розподіл продукції для забезпечення справедливого та чіткого механізму оподаткування за цими угодами.
   
   По-третє, змінився орган, якому надані повноваження щодо здійснення нормативно-правового регулювання податкової, митної сфер та ЄСВ.
   
Мінфін України видав Наказ № 1130, яким було затверджено нове Положення № 1130, яке визначило порядок:
   
• реєстрації платників ПДВ;
   
• анулювання реєстрації платників ПДВ;
   
• ведення реєстру платників ПДВ (далі — Реєстру);
   
• присвоєння індивідуального податкового номера платника ПДВ;
   
• оприлюднення даних з Реєстру;
   
• перереєстрації платників ПДВ;
   
• ведення документації при реєстрації/анулюванні реєстрації платників ПДВ;
   
• формування та надання витягів та довідок з Реєстру.
   
Наказ № 1130 і Положення № 1130 вступили в силу 19.11.2014 р.
   
У відповідності з Наказом № 1130, з 01.06.2014 р. вважається анульованою реєстрація осіб як платників ПДВ, які за станом на 31.05.2014 р. мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території АР Крим або р. Севастополя.
   
У той же час такі особи можуть відновити реєстрацію (у тому числі як суб'єктів спеціального режиму оподаткування) після евакуації на іншу територію України у відповідності зі ст. 15 Закону № 1636.
   
Отже, починаючи з 01.06.2014 р. особи, розташовані на території АР Крим і р. Севастополя не вважаються платниками ПДВ, та Реєстру за згаданим особам не ведеться. (Відповідно, у п. 2.5 розд. II Положення 1130 такі особи більше не згадуються). Анулювання реєстрації таких платників проводиться в порядку, передбаченому Положенням № 1130.
   
Текст Положення № 1130 мало чим відрізняється від його попередника — Положення № 26, що діяв раніше. Однак невеликі відмінності є, і пов'язані вони з деякими подіями, які відбувалися в політиці та економіці України останнім часом.
   
   Правила реєстрації платників ПДВ
   
Намечающиеся зміни (з 01.01.2015 р.) в законодавстві щодо граничного обсягу постачання товарів/послуг, понад якого проводиться обов'язкова реєстрація осіб платниками ПДВ, знайшли відображення в п. 3.3 розд. III Положення № 1130. Тепер редакція цього пункту не містить згадки про граничну суму оподатковуваного доходу 300 тис. грн (без ПДВ), перевищення якого наказує обов'язкову реєстрацію осіб платниками ПДВ.
   
А замість цього, визначена ст. 181 розд. V ПК України, якою передбачено умова для обов'язкової реєстрація осіб платниками ПДВ.
   
У відповідності з цим змінено і Додаток до Реєстраційної заяви «Причини реєстрації платником ПДВ або критерії, за якими платник відповідає вимогам розд. V ПК України» (форма 1-ПДВ).
   
Зміна правил реєстрації платниками ПДВ в рамках виконання угоди про розподіл продукції пов'язане з Законом № 1690, який набрав чинності 08.11.2014 р.
   
Цим Законом внесено зміни в деякі норми ПК України щодо обліку діяльності угод про розподіл продукції. Передбачається, що такі дії призведуть до поліпшення інвестиційної діяльності в Україні.
   
   Інвесторами, згідно із Законом № 1039, можуть виступати громадянина України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за її межами, які мають відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для використання надр і визначені переможцями конкурсу.
   
В рамках дії багатостороннього угоди її учасники повинні призначити зі свого складу — оператора для представлення їх інтересів у відносинах з державою. На оператора, відповідно до пп. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 розд. I ПК України, покладаються функції ведення обліку і сплати податкових зобов'язань. Раніше платником ПДВ міг реєструватися тільки оператор багатосторонньої угоди.
   
Тепер інвесторам багатосторонньої угоди про розподіл продукції надана можливість виступати в якості самостійних платників ПДВ. Відповідно до п. 335.2 ст. 335 розд. XVIII ПК України, реєструватися платниками ПДВ можуть як оператор, так і інвестори багатосторонньої угоди про розподіл продукції. Особливості реєстрації таких інвесторів платниками ПДВ визначені п. 337.3 ст. 337 розд. XVIII ПК України.
   
Механізм реєстрації інвесторів багатосторонньої угоди платниками ПДВ визначено пп. 3 п. 3.5 розд. III Положення № 1130, згідно з яким:
   
• інвестори багатосторонньої угоди, які не виступають в якості операторів, подають реєстраційні заяви в одному звітному (податковому) періоді до 10 числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому ними було прийнято рішення про реєстрацію. Термін реєстрації таких інвесторів платниками ПДВ становить 5 робочих днів, починаючи з першого календарного дня, наступного за днем надходження реєстраційних заяв в контролюючий орган;
   
• якщо в рамках виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції, з'являється новий інвестор, при тому, що інші інвестори вже зареєстровані платниками ПДВ, такий новий інвестор зобов'язаний подати реєстраційну заяву до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому така особа набула права та зобов'язання інвестора;
   
• у разі прийняття рішення інвесторів багатосторонньої угоди про розподіл продукції щодо самостійної реєстрації платниками ПДВ, оператор такої угоди зобов'язаний повідомити контролюючі органи за місцем свого обліку та місцем обліку відповідних інвесторів
   
   Порядок анулювання реєстрації платників ПДВ
   
Зміни в процедурі анулювання реєстрації платників ПДВ полягають у наступному.
   
   По-перше, визначена інша процедура виключення з Реєстру осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування якої не передбачає сплату ПДВ. Згідно з абзацом 5 п. 5.4 розд. V Положення № 1130, першочерговою дією для виключення таких осіб з Реєстру за такою процедурою є внесення в реєстр платників єдиного податку відповідного запису. Раніше такий платник спочатку виключався з Реєстру, а потім в реєстр платників єдиного податку вносився відповідний запис.
   
   По-друге, визначено механізм анулювання та відновлення реєстрації платників ПДВ, які перебували на обліку в контролюючих органах АР Крим р. і Севастополь. Згідно з абзацом 2 п. 5.7 розд. V Положення № 1130, анулювання реєстрації таких платників може проводитися на підставі Рішення контролюючого органу (за формою № 7— РПДВ), в додатку до якого наводиться Перелік осіб, реєстрація яких анулюється. Таке Рішення є нововведенням, і складається відносно групи осіб платників ПДВ, анулювання реєстрації яких проводиться за однаковим ознакою.
   
Особі, реєстрація якого анулюється за такою процедурою, надсилається копія відповідного Рішення (за формою 7-РПДВ) та вилучення з Переліку з даними такої особи.
   
У разі відновлення реєстрація окремої особи, єдине Рішення (за формою 7-РПДВ) не анулюється, а анулюється запис про такого платника до Переліку до цього Рішення. (абзац 4 п. 5.10 розд. V Положення № 1130).
   
Відновлення реєстрації осіб, анульованою з причини перебування таких осіб на окупованій території АР Крим і р. Севастополь, проводиться за процедурою встановленою п. 5.15 розд. V Положення № 1130.
   
Ті особи, які змінили місцезнаходження на окуповані території України, повинні подати відповідному контролюючому органу реєстраційну заяву з позначкою «відновлення реєстрації» протягом 10 робочих днів після дати внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про зміну місцезнаходження. Датою відновлення реєстрації вважатиметься дата внесення до Реєстру відповідного запису.
   
Ті особи, які тривають знаходиться на окупованій території Крим р. і Севастополь можуть відновити реєстрацію після закінчення окупації цих територій за процедурою і в строки зазначені вище.
   
   Облік суб'єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ
   
В розд. VI Положення № 1130 з'явилися нові норми, а також змінені деякі норми щодо виключення платників ПДВ з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, які:
   
• перевищили встановлений питому вагу (25 %) обсягу продажу продукції несільськогосподарського призначення;
   
• переходять на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату ПДВ.
   
   Суть змін, внесених в порядок реєстрації платників ПДВ як суб'єктів спеціального режиму оподаткування
   
Як відомо, суб'єкти спеціального режиму, що допустили перевищення питомої ваги (25 %) обсягу продажу несільськогосподарської продукції, зобов'язані перейти на загальну систему оподаткування ПДВ, в тому податковому періоді, коли було допущено таке перевищення (п. 209.11 ст. 209 розд. V ПК України).
   
Виключення такого сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування і перехід на загальну систему оподаткування здійснюється за заявою такого платника (форми 3-РС та 1-ПДВ). При цьому, суб'єкт спеціального режиму, який допустив перевищення, зобов'язаний вказати у заяві (форма 3-РС) дату виникнення такого перевищення. За вказаною датою визначається податковий період, в якому такий платник позбавляється пільг, наданих спеціальним режимом оподаткування.
   
Стосовно тих «спецрежимников», які подають заяву (форми 3-РС та 1-ПДВ), але інформацію про факт перевищення 25 % питомої ваги замовчують, контролюючий орган (при виявленні такого факту) коригує в реєстр суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою n 6-РРС) дату на перше число місяця, у якому допущено перевищення.
   
Вищеописані дії проводяться контролюючим органом щодо «спецрежимников», які подають заяву та замовчують факт перевищення 25 % питомої ваги, а також стосовно тих «спецрежимников», які у заяві вказують недостовірну дату про таке перевищення.
   
Контролюючий орган, у разі встановлення факту перевищення суб'єктом спеціального режиму 25 % межі, виключає таку особу з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування (форма n 6-РРС) і вносить до такого реєстру дату, з якої такий платник застосовує загальну систему оподаткування, відповідну першого числа місяця, в якому було допущено перевищення (абзац 6 п. 6.24 розд. VI Положення № 1130).
   
Якщо на дату відміни виключення підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування у такої особи анульовано реєстрацію його як платника ПДВ, дата та причина виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування відповідає даті та причини анулювання реєстрації як платника ПДВ (абзац 3 п. 6.26 розд. VI Положення № 1130).
   
Звертаємо також увагу на форму табл. 2 Заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ (форма 1-РС), в якій (на відміну від аналогічної форми Положення № 26) не вказується вид класифікатора для обрання кодів діяльності: КВЕД-2010 або КВЕД-2005.
   
Коди видів діяльності перераховуються ті, які вказані в табл. 1 Заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ.
   
   Суть змін, внесених в порядок виключення з платників ПДВ «спецрежимников», що переходять
на спрощену систему оподаткування

   
Зміна процедури обліку суб'єктів спеціального режиму, які переходять на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати ПДВ полягає в тому, що виключення таких осіб з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводиться після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку (абзац 2 п. 6.20 розд. VI Положення № 1130). Раніше, відповідно до аналогічної норми Положення № 26, відомості про таких осіб спочатку виключалися з реєстру суб'єктів спеціального режиму, а потім вносився відповідний запис в реєстр платників єдиного податку.
   
   Порядок надання виписок (витягів) і довідок
   
Положенням № 1130 передбачена можливість платників ПДВ подавати запити в електронній формі та отримувати в електронному вигляді виписки (витягу) з Реєстру, що зазначено в абзаці 5 п. 7.4 та абзаці 4 п. 7.6 розд. VII Положення № 1130.
   
Подавати запит за допомогою електронного зв'язку, з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб можуть ті платники ПДВ, які уклали з відповідними контролюючими органами договір про визнання електронних документів.
   
За запитом, надісланим в електронному вигляді Державна фіскальна служба України повинна протягом 2 робочих днів вислати виписку (витяг) на адресу електронної пошти, з якого надійшов запит.
   
   Список використаних документів
   
   ПК України — Податковий кодекс України
   
   Закон № 1039 — Закон України від 14.09.1999 р. № № 1039-XIV «про угоди ПРО розподіл продукції»
   
   Закон № 1636 — Закон України від 12.08.2014 р. № 1636-VII «ПРО створення вільної економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»
   
   Закон № 1690 — Закон України від 07.10.2014 р. № 1690-VII «ПРО внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності»
   
   КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375
   
   КВЕД-2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457
   
   Положення № 26 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Міндоходів України від 16.01.2014 р. № 26 (втратило чинність)
   
   Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну України від 17.11.2014 р. № 1130
   
   Наказ № 1130 — Наказ Мінфіну України від 17.11.2014 р. № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей9288
mod_vvisit_counterВчера посетителей18310
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей97852
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе74413
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей153440
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце260338
mod_vvisit_counterВсего посетителей24372474

We have: 115 guests, 21 bots online
0: 34.204.191.145
 , 
0