Для багатьох платників податків, особливо платників «зі стажем», щороку нагадує черговий «сезон» нескінченного телесеріалу і «кінцівка» кожної «серії» відкриває все нові сюжетні лінії, захоплюючі інтриги та чергові випробування для головних героїв, яких грають податкові органи і платники податків.
   
За останні два роки платники податків пережили не одну хвилю випробувань від законодавців, які всіма можливими способами намагалися наповнити бюджет, серед яких можна виділити найбільш «яскраві» і запам'ятався багатьом «сюжети»:
   
- сплата авансових внесків з податку на прибуток - багато платники відчули суттєвий відтік оборотних коштів, які необхідно було сплачувати наперед під загрозою нарахування штрафних санкцій, незважаючи на зниження оборотів у поточному році та реальне зниження прибутку, що підлягає оподаткуванню;
- введення так званого «акцизу на операції з цінними паперами, що істотно скоротило обсяги операцій з окремими видами цінних паперів, суттєво ускладнило звітність з цього податку, але мені поки не вдалося знайти офіційні підтвердження про істотний позитивний ефект на збільшення податкових надходжень і результативності цієї законодавчої ініціативи ні з боку державних органів, ні з боку бізнесу;
- введення (потім наступне скасування) спеціальної ставки у розмірі 10%, по якій повинні були оподатковуватися позитивні фінансові результати від операцій з ЦП тощо
   
Ефективність, її відсутність або навіть шкоди отримає бізнес і держава від кожного подібного нововведення покаже час, але в більшості випадків прогнози незалежних консультантів збуваються. Доцільність згаданих вище нововведень не один раз ставилася під сумнів, і один з подібних законодавчих «експериментів» все-таки був скасований.
   
Сьогодні пропоную розглянути саме наслідки законодавчих експериментів з оподаткуванням ЦБ і нові або, швидше слега призабуті можливості, які відкрилися для платників у зв'язку скасуванням спеціальної ставки в розмірі 10%.
   
Коротко нагадаю хронологію подій:
   
   З 03.01.2013 була введена ставка податку в розмірі 10% шляхом доповнення статті 151 ПКУ окремим пунктом 151.4 (Закон Укрїни "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів" № 5519-VI від 06.12.2012, офіційно опублікуваний у Голос України, 2013, 01, 03.01.2013 N 1):
   «151.4. За ставкою 10 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного відповідно до пунктів 153.8 та 153.9 статті 153 цього Кодексу за операціями з цінними паперами та деривативами.»
   
Результати зазначених змін особливо відчули на собі банки, страхові компанії та інші фінансові установи, але найбільшою мірою це торкнулося професійних учасників фондового ринку – торговців цінними паперами, у яких природним чином частка операцій з цінними паперами була найбільш суттєвою. У теж час у таких платників були і інші поточні видаткові операції (оренда, зарплата, податки, канцтовари, послуги тощо), але які ніяк не враховувалися при розрахунку оподатковуваної бази, що підлягає оподаткуванню за ставкою 10%, тобто реальні витрати є, всі вони пов'язані з господарською діяльністю, але зменшення такої бази не відбувалося.
   
   З 03.08.2014 ця норма втратила силу - була виключена згідно змінам, які були внесені до ПКУ відповідним законом (Закон Укрїни "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" № 1621-VII від 31.07.2014, офіційно опублікуваний у Голос України, 2014, 08, 02.08.2014 N 146).
   
Таким чином, після виключення п. 151.4 залишився тільки особливий порядок обліку ЦП. Добре це чи погано і для кого саме, покаже час, а зараз пропоную розглянути вплив цих змін більш докладно.
   
   Операції з ЦП за правилами окремого обліку, але є винятки.
   
Правила оподаткування податком на прибуток операцій з торгівлі цінними паперами як операцій особливого виду визначено п. 153.8 ст. 153 ПКУ. Ці правила передбачають особливий порядок визначення фінансового результату за операціями з різними видами цінних паперів, поділ на операції, які здійснюються на біржі та позабіржові операції, порядок перенесення від'ємного значення фінансового результату на майбутні періоди і т. д.
   
У теж час п. 153.9 передбачає для деяких операцій цілий ряд винятків, на які не поширюється дія правил, передбачених п. 153.8 (для зручності у кінці статті наведена повна цитата п. 153.9 ПКУ).
   
Серед таких винятків є кілька, описують специфічні і досить рідко зустрічаються операції, але я пропоную звернути увагу саме абзацу 3 п. 153.9 ст. 153 ПКУ, який характерний для великої кількості компаній. Згідно з цим пунктом фінансовий результат від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних товариств (далі ВАТ), цінних паперів, емітованих нерезидентами, розраховується як різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, інших, ніж цінні папери, корпоративних прав.
   
Особливу увагу привертає абзац 4 п. 153.9 ПКУ, яким передбачається застосування загальних правил з включенням в доходи і витрати – прибуток, отриманий від таких операцій (прим. – зазначені вище в абз. 3 п. 153.9 ПКУ), включається до складу доходів, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, а збиток – до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.
   
Як видно з наведених норм, загальне правило оподаткування для таких операцій передбачає, що на об'єкт оподаткування податком на прибуток впливає виключно підсумковий результат операції, тобто прибуток або збиток визначається як різниця між доходами від відчуження і витратами на їх придбання, а також те, що такий вплив відображається не тільки в окремо обліку, але підлягає відображенню в звичайних доходи або витрати.
   
Таким чином, «прибуткові» операції призведуть до збільшення оподатковуваної бази, а збиткові операції – до зменшення бази оподаткування через збільшення витрат, тобто збиткові операції можуть зменшити оподатковувану базу з будь-яким іншим господарськими операціями звітного періоду, в т. ч. доходи від продажу товарів/послуг.
   
Подивіться на свої активи в балансі, не залишилися у вас акції ЧАО, які довгий час не приносять будь-яких вигод і, по суті, не обіцяють отримання прибутку в майбутньому, а будучи проданими зі збитками можуть служити вірою і правдою благій справі – збереженню фінансової стабільності компанії шляхом зменшення податкового навантаження.
   
   «Що посієш, те й пожнеш»
   
Враховуючи те, що передбачені п. 153.9 правила поширюються на обмежений вид операцій з ЦП, то можна припустити, що найбільший інтерес можуть викликати операції з акціями ПРАТ (процедури оформлення операцій з корпоративними правами можна не встигнути зробити, т. к. для того, щоб виник дохід або витрати, необхідна або продаж наявних корпоративних прав, або їх придбання і подальше відчуження, а цінні папери, емітовані нерезидентами, поки ще не сильно поширені на ринку у вільному доступі і є скоріше екзотикою для більшості платників, ніж звичним фінансовим інструментом, на відміну від акцій ПРАТ).
   
   Важливо встигнути
   
Для тих, хто зважився скористатися наведеними нормами для звітного періоду за 2014 рік, варто поквапитися з ухваленням рішення, т. к. можливості для належного документального оформлення таких операцій після 31.12.2014 може вже не бути з об'єктивних причин.
   
Насамперед, варто зазначити, що зазначені у п 153.9 операції, що потрапляють в винятки, повинні здійснюватися з активами, для яких законодавством чітко визначено особливі правила фіксації факту переходу права власності, в т. ч. пов'язані з діями третіх осіб, наприклад, державного реєстратора для корпоративних прав або депозитарію для акцій, діяльність яких досить жорстко зарегульована і контролюється.
   
Операції з купівлі та наступні продажу акцій ПРАТ можуть бути успішно проведені до 31.12.2014 (в цілях уникнення спірних питань з контролюючими органами оптимально було б встигнути провести і розрахунки за такими операціями грошовими коштами, заліками зустрічних однорідних вимог або іншими способами, передбаченими чинним законодавством).
   
Не виключено, що найближчим часом будуть вводитися нові форми декларації з податку на прибуток, які своїм внутрішнім алгоритмом заповнення будуть спотворювати закон, або не дозволять легко скористатися передбаченими нормами закону, але це не повинно сильно турбувати платників, хоча б з тих підстав, що
   
- нові форми повинні вступати в силу з періоду, наступного за періодом їх офіційного оприлюднення, що малоймовірно на сьогоднішній день (див. абз. 2 п. 46.6 ст. 46 ПКУ);
- згідно п. 46.4 ст. 46 ПКУ платник має право подати доповнення до відповідній декларації, якщо, на його думку, форма декларації суперечить ПКУ.
   
   Всі за формою
   
Діючими формами декларації з податку на прибуток підприємства передбачено спеціальні поля для відображення операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних товариств (далі ВАТ), цінних паперів, емітованих нерезидентами.
   
На даний момент чинною є форма декларації, яка затверджена Наказом Міністерства доходів і зборів України, від 30.12.2013, № 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства".
   
Невід'ємною частиною декларації є відповідні додатки, в яких відведені спеціальні таблиці і розділи для відображення згаданих вище операцій, що підлягають оподаткуванню за загальними правилами відповідно до п. 153.9 ПКУ.
   
Зокрема, згадані вище операції (абзаци 3 і 4 п. 153.9 ПКУ) підлягають відображенню в наступному розділі декларації: Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів ("Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства")
   
Підсумкові дані з рядка 10 зазначеної вище Таблиці 3 додатка ЦП переносяться у відповідні рядки Декларації:
   
- позитивне значення загального фінансового результату, тобто прибуток, що включається до складу інших доходів, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (переносять до рядка 03.20 ЦП Додатка ІД до Декларації)
- від'ємне значення загального фінансового результату, тобто збиток, що відноситься до складу інших витрат, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (переносять у рядку 06.4.13 ЦП Додатка ІВ до Декларації).
   
Підтвердженням наведеного алгоритму перенесення показників служить передбачена формою виноска «5» у рядку 10 Таблиці 3 : «Позитивні значення рядка 10 таблиці 3 заноситися до рядка 03.20 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, негативне значення - до рядка 06.4.13 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.». Тобто наведені міркування не є субъетивным думкою приватної особи, а є позицією держави, закріпленої нормативно-правовим актом.
   
   «Festina Lente» (Поспішай повільно) або «Сім разів відміряй...»!
   
Коли говорив про те, що варто поквапитися з ухваленням рішення, мав на увазі виключно те, що залишилося зовсім небагато часу для здійснення таких операцій у поточному набряковому періоді, але ні в якому разі не на шкоду обдуманості і осмисленості вживаються вами дій.
   
У будь-якому випадку, варто виважено підходити до подібних операцій у контексті податкового планування та оптимізації оподаткування, оскільки податкові органи можуть засумніватися в істинності мотивів платника податків щодо тих чи інших операцій. «Особливу увагу» податкові органи приділять збитковим операціями, незважаючи на реальні обставини та об'єктивні передумови їх виникнення, які не є рідкістю в даний час при здійсненні господарської діяльності, тобто існує ймовірність того, що податкові органи будуть намагатися визнати збиткові угоди уявними, вдаваними, або, що більш популярне у них в останні роки, нікчемними. Якщо ж платнику переконати податкові органи у своїй правоті і відсутність будь-якого порушення податкового законодавства податкові органи на етапі підготовки акта або в процесі адміністративного оскарження не вийде, то далі виникне дилема – визнати і сплатити штраф за те, що реально не порушував, з чим мало хто з платників погодиться, або ж відстоювати свої права в суді.
   
У разі виникнення спору з цього питання успіх для платника податків найбільшою мірою залежить від якості первинних документів, підготовку яких бажано доручити досвідченому бухгалтеру і юристу, особливо якщо мова йде про великі суми.
   
   Всі чекають змін!
   
Судячи з активності заяв по телебаченню і ЗМІ, в Новому 2015 році нас чекають не менш захоплюючі законодавчі ініціативи, особливо в податковому та бюджетному законодавстві, під гаслом втілення довгоочікуваних і невідкладних реформ.
   
Сподіваюся, що синергія досвіду минулих років і підказок іноземних радників при впровадженні реформаторських ініціатив будуть більш ефективні в рівній мірі, як для держави, так і для бізнесу. Нудьгувати точно не доведеться.
   
З наступаючим вас НОВИМ РОКОМ!
_____
   "Податковий кодекс України" від 02.12.2010, № 2755-VI
   
153.9. Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на платників податків - емітентів цінних паперів за операціями з розміщення, погашення, викупу, конвертації та повторного їх продажу, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали ордерний або борговий цінний папір, при видачі та погашенні даних цінних паперів.
   
Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента або нерезидента в обмін на емітовані ним пайові права, за умови повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.
   
   Фінансовий результат від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами, розраховується як різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, інших, ніж цінні папери, корпоративних прав.
   
Прибуток, отриманий від таких операцій, включається до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, а збиток - до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

   
Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.
   
Операції з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, що здійснюються за участю особи, яка провадить клірингову діяльність та виконує функцію центрального контрагента відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", не включаються до складу валових доходів та валових витрат даної особини (крім операцій, які здійснюються на користь такої особи).
   
Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції РЕПО.
   
Фінансовий результат за такими операціями платника податку визначається за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та оподатковується в загальному порядку. Якщо платником податку не виконано зобов'язання щодо зворотного продажу (купівлі) цінних паперів у встановлений договором РЕПО рядків, така операція оподатковується в порядку, встановленому пунктом 153.8 статті 153 цього Кодексу.
   
Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції з деривативами. За операціями з деривативами (похідними інструментами) фінансовий результат платника податку від таких операцій за звітний податковий період визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та оподатковується в загальному порядку.
   
Норми цього Кодексу щодо звичайних цін не застосовуються при проведенні операцій РЕПО чи операцій з деривативами.
   
   Первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами), що перебувають в обігу на фондовій біржі, можуть бути оригінали:
   
для торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - біржового звіту за звітний період;
   
для платників податку - клієнтів торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - звіту торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.

   
   Сергій Черв'як
Генеральний директор ТОВ "АФ "ГРАВІС"

Комментарии

You have no rights to post comments


Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей2811
mod_vvisit_counterВчера посетителей9459
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей41653
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе53280
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей157813
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце237155
mod_vvisit_counterВсего посетителей23012596

We have: 127 guests, 4 bots online
0: 3.233.221.149
 , 
0