Інформація про законотворчої діяльності з приводу прийняття Державного бюджету на 2013 рік почала з'являтися в засобах масової інформації ще у вересні 2012 року, що давало підстави припускати швидке його затвердження. Однак, як і в минулі роки, головний кошторис країни була прийнята Верховною Радою і підписано Президентом тільки в грудні, втім до початку нового 2013 року. Від проекту і до самого прийняття Держбюджету-2013 отримав масові заперечення. Найбільше обурення викликають саме передбачені в ньому розміри соціальних стандартів - прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати, які, як відомо, використовуються при розрахунку важливих показників.

Уже в традиційній статті першого номера « ВБО » розглянемо прийняті соціальні стандарти та пов'язані з ними величини. Крім того, торкнемося й інших видів виплат, які так чи інакше закладені в Державному бюджеті країни.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )

Використані документи

ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Держбюджет-2013 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI.

Держбюджет-2012 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI.

Закон № 108 - Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 2464 - Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Постанова № 10 - постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.01.2012 р. № 10.

Постанова № 165 - постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

Порядок № 1078 - Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

Почнемо знайомство з Держбюджетом-2013 з розмірів соціальних стандартів - прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Відразу зазначимо, що протягом 2013 року їх розміри збільшуються лише два рази - у січні і грудні. У той час як згідно з Держбюджетом-2012 розмір соціальних стандартів збільшувався п'ять разів на рік - у січні, квітні, липні, жовтні та грудні. Вже виходячи з цього можна констатувати, що Держбюджет-2013 навряд чи можна назвати «соціально орієнтованим».

Тепер що стосується безпосередньо прожиткового мінімуму. Зазначимо, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Наведемо розміри прожиткового мінімуму в розрахунку на одну людину в місяць (згідно зі ст. 7 Держбюджету-2013), для наочності розмістивши цю інформацію в табл.1

Таблиця 1

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму у 2013 році, грн.

1 січня - 30 листопада

1 грудня - 31 грудня

Діти віком до 6 років

972,00

1032,00

Діти віком від 6 до 18 років

1210,00

1286,00

Працездатні особи

1147,00

1218,00

Особи, які втратили працездатність

894,00

949,00

Загальний показник

1108,00

1176,00

Мінімальна заробітна плата встановлена ст. 8 Держбюджету-2013. Розміри мінімальної заробітної плати, які діятимуть у 2013 році, в місячному та погодинному розмірах наведемо в табл. 2. Однак спочатку зазначимо, що згідно зі ст. 3 Закону № 108 мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). При цьому слід пам'ятати, що трудовим законодавством передбачаються певні випадки, коли розмір отриманого заробітку може бути менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. Наприклад, при впровадженні для працівника неповного робочого часу, зокрема, при роботі за сумісництвом.

Однак ще раз підкреслимо, що в більшості випадків розмір заробітної плати працівника повинен бути не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого Держбюджетом на відповідний рік.

Таблиця 2

Період дії

Розмір мінімальної зарплати в 2013 році, грн.

місячний

погодинний

1 січня - 30 листопада

1147,00

6,88

1 грудня - 31 грудня

1218,00

7,30

Звертаємо увагу, що відповідно до норм Держбюджету-2013 розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на одну людину збігається з розміром мінімальної заробітної плати. До речі, згідно зі ст. 9 Закону № 108 мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слід звернути увагу на п. 9 Прикінцевих положень Держбюджету-2013, в якому зазначено: Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I кварталу 2013 року внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення.

Таким чином, існує ймовірність, що після I кварталу 2013 року розміри соціальних стандартів підвищаться, хоча жодних гарантій щодо цього немає.

Оплата праці працівників бюджетної сфери

Держбюджет-2013, як і його попередник Держбюджету-2012, не містить вказівок щодо показників, необхідних для розрахунку розмірів посадових окладів (тарифних ставок) згідно з Єдиною тарифною сіткою.

Нагадаємо, що протягом 2012 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників розраховувалися згідно з нормами постанови № 10*.

Так, посадові оклади (тарифні ставки) працівників 1 - 5-го тарифних розрядів були наведені у постанові № 10 і змінювалися протягом року. Вони не вимагали додаткових розрахунків, оскільки наводилися у фіксованому розмірі. При цьому розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду відповідав розміру мінімальної заробітної плати, встановленого Держбюджетом-2012.

Проте постанова № 10 окремо містило і посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду, від якого відштовхувалися при визначенні посадових окладів працівників 6 - 25-го тарифних розрядів. Такий посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду був встановлений на значно меншому рівні, ніж розмір мінімальної заробітної плати. Слід зазначити, що такий показник змінювався протягом 2012 року і отже змінювалися розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 6 - 25-го тарифних розрядів.

Так, відзначимо, що посадові оклади (тарифні ставки) працівників 6 - 25-го тарифних розрядів розраховувалися шляхом множення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, наведеного окремо в постанові № 10, на відповідний тарифний коефіцієнт. За загальним правилом при визначенні посадового окладу (тарифної ставки) у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. Нагадаємо, що такий механізм розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) регламентовано постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Таким чином, механізм розрахунку посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки залежить від прийняття Кабінетом Міністрів України розрахункових величин, зокрема, посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду. Однак на сьогоднішній день для 2013 року такий нормативно-правовий акт досі не прийнятий. У разі появи він відразу буде опублікований на сторінках «ВБО».

При розгляді питань, присвячених оплаті праці, доцільно нагадати, що в 2012 році значно змінився механізм індексації грошових доходів громадян.

Так, у п. 5 Порядку № 1078 визначено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення доходів перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення.

Якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення грошових доходів наведено в додатку 4 до Порядку № 1078.

Таким чином, якщо в результаті порівняльних розрахунків вийде, що після підвищення зарплата менше, ніж зарплата до підвищення (з урахуванням індексації), то в такому базовому місяці (підвищення зарплати) нараховується фіксована сума індексації. У перший раз така фіксована сума індексації визначається як різниця між можливою сумою індексації (яка могла бути виплачена у такому місяці) та сумою підвищення заробітної плати. І тоді сума загального доходу буде складатися з:

- зарплати з урахуванням підвищення;

- фіксованої суми індексації.

У такому фіксованому розмірі ця сума індексації буде зберігатися за працівником до тих пір, поки чергове підвищення зарплати або право на індексацію не перевищать такий фіксований розмір.

Якщо при наступному збільшенні грошового доходу сума підвищення доходу не перевищує фіксовану величину індексації, то здійснюється підвищення грошового доходу та додається раніше зафіксована величина індексації.

Якщо на момент чергового підвищення грошового доходу настає право на проведення індексації і сума підвищення доходу менше суми індексації, необхідно здійснити підвищення грошового доходу, зберегти раніше зафіксовану величину індексації та додати суму індексації, визначену з урахуванням чергового підвищення грошового доходу.

Окремо зазначимо, що процес застосування нових норм у сфері індексації грошових доходів ускладнюється відсутністю чітких роз'яснень з боку офіційних органів та постійною зміною їх думок у листах.

Також зауважимо: оскільки проведення індексації насамперед залежить від збільшення отриманого доходу (заробітної плати), то для тих працівників, у яких посадовий оклад встановлюється на основі Єдиної тарифної сітки та не містить надбавок (доплат), індексація буде проводитися тільки два рази протягом 2013 року за умови, якщо розміри посадових окладів (тарифних ставок) будуть змінюватися одночасно із зміною розміру мінімальної заробітної плати, як це заплановано норм Держбюджету-2013.

Розмір стипендій

Держбюджет-2013 не містить норм про розміри стипендій, які виплачуються учням та студентам професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Разом з тим слід зазначити, що напередодні 2012/2013 навчального року Урядом збільшено розмір академічних та соціальних стипендій шляхом внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. № 703 в постанову № 165.

Пізніше постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2012 р. № 1078* вносилися зміни в постанову № 165. Цими змінами з 1 грудня 2012 року збільшено розміри стипендій, які призначаються Президентом України і Кабінетом Міністрів України.

Найімовірніше, в новому 2013/2014 навчальному році розмір стипендій залишиться на рівні 2012/2013 навчального року. У разі їх зміни ми відразу проінформуємо читачів про це.

Податок на доходи фізичних осіб

Відповідно до ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі - ПСП).

Причому розмір звичайної ПСП відповідно до п.п. 169.1.1 ПКУ дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року. Однак згідно з Прикінцевими положеннями ПКУ такий розмір ПСП застосовуватиметься з 1 січня 2015 року.

До 31 грудня 2014 року податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Наведемо в табл. 3 розміри ПСП, які будуть діяти в 2013 році.

Таблиця 3

Вид ПСП

Розмір ПСП, грн.

Звичайна ПСП (для осіб, зазначених в пп. 169.1.1 та 169.1.2 ПКУ)

573,50

150 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених в п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

200 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених в п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

Звертаємо увагу, що наведені ПСП застосовуються до кінця 2013 року незалежно від зміни розміру прожиткового мінімуму протягом цього року.

Також необхідно пам'ятати про граничний розмір доходу, до якого може бути застосована ПСП. Так, відповідно до п.п. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

В результаті проведених розрахунків робимо висновок, що граничний розмір доходу фізичної особи, до якої застосовується ПСП, в загальному випадку протягом 2013 року становить 1610 грн. Нагадаємо, що граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП, визначається кратно кількості дітей для платників податку (одного з батьків), які:

- мають двох або більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ);

- є одинокими матерями (батьками), вдовами (вдовцами) чи опікунами, піклувальниками (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ);

- містять дітей-інвалідів (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ).

З цих підстав в загальному випадку кратно кількості дітей визначається і розмір ПСП.

Зазначимо, що згідно з п.п. 169.3.1 ПКУ, якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених у п. 169.1 ПКУ, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Виняток становить випадок, коли поєднуються підстави, зазначені у п.п. 169.1.2 ПКУ та п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ.

Доцільно зазначити, що ПКУ передбачені диференційовані ставки податку на доходи фізичних осіб. Так, відповідно до п. 167.1 ПКУ ставка податку становить 15 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 - 167.5 ПКУ), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм п. 164.6 ПКУ щодо доходів, зазначених вище, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 %.

Таким чином, в 2013 році ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15 % буде застосовуватися до бази оподаткування, розмір яких менше або дорівнює 11470 грн. (1147,00 х 10), а сума перевищення оподатковується за ставкою 17 %.

Єдиний соціальний внесок

Законом № 2464 встановлена максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ). Така максимальна величина являє собою максимальну суму доходу застрахованої особи, що дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується ЄСВ.

Таким чином, у 2013 році максимальна величина бази нарахування ЄСВ становитиме:

- у січні - листопаді - 19499 грн.;

- у грудні - 20706 грн.

Отже, у разі перевищення суми доходу, що включається до бази нарахування ЄСВ, зазначених максимальних величин, із суми перевищення ЄСВ не утримується.

Допомога малозабезпеченим сім'ям

У відповідності зі ст. 9 Держбюджету-2013 рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III " у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

- для працездатних осіб - 21 %;

- для дітей - 75 %;

- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 %.

Далі наведемо розмір такої допомоги в 2013 році (див. табл. 4).

Таблиця 4

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2012 році, грн.

1 січня - 30 листопада

1 грудня - 31 грудня

Працездатні особи

240,87

255,78

Діти віком до 6 років

729,00

774,00

Діти віком від 6 до 18 років

907,50

964,50

Особи, які втратили працездатність, та інвалідів

894,00

949,00

При цьому, як зазначено в ст. 9 Держбюджету-2013, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2013 році не може бути більше ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Пенсійне забезпечення

У відповідності зі ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Так, мінімальний розмір пенсії за віком протягом 2013 року становитиме:

- з 1 січня - 894 грн.;

з 1 грудня - 949 грн.

Звільнення батьків від плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі

Згідно з п. 2.4 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667, від плати за харчування дітей відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

З цього приводу в ст. 9 Держбюджету-2013 зазначено: рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону про дошкільну освіту в 2013 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Допомога при народженні дитини

Відповідно до п. 13 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751, допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.

При цьому допомога при народженні дитини, яка народилася після 8 квітня 2011 року, надається у сумі:

- кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину;

- кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину;

- кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину.

При обчисленні суми такої допомоги слід використовувати розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини.

Далі в табл. 5 наведемо розміри допомоги при народженні дитини, які будуть діяти протягом 2013 року.

Таблиця 5

Дитина

Розмір допомоги при народженні дитини в 2013 році, грн.

1 січня - 30 листопада

1 грудня - 31 грудня

Перший

29160,00

30960,00

Другий

58320,00

61920,00

Третій і наступні

116640,00

123840,00

Звертаємо увагу, що виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами.

Держбюджетом-2013 не передбачено збільшення розміру такої допомоги при народженні дитини.


Тижневик "Вісник бюджетної організації" №1 за 2013 рік

Електронні версії періодичних видань ВБ «Фактор»

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей844
mod_vvisit_counterВчера посетителей9413
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей844
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе66072
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей167276
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце246566
mod_vvisit_counterВсего посетителей19264702

We have: 87 guests, 14 bots online
0: 54.159.91.117
 , 
0