§ 3. ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ЦІН

_______________________________________________________________

У розділі висвітлюються такі питання:

1.       Застосування звичайних цін для потреб податку на прибуток;

2.       Звичайні ціни і ПДВ;

3.       Коли потрібні звичайні ціни для потреб податку на доходи.

______________________________________________________________

 

Відверто, відслідкувати за всіма змінами законодавства та всіма випадками застосування звичайних цін — справа не з простих. Для того, щоб не витрачати зайво час, пропонується скористатися таблицями, у яких зібрано всі випадки, при яких фігурує звичайна ціна. Їх ми згрупували за податками: податок на прибуток, ПДВ і податок на доходи фізосіб

У § 1 ми розповіли про загальні випадки застосування та ме­тоди визначення звичайних цін.

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року згідно зі ст. 39 ПКУ звичайні ціни застосову­ють у разі здійснення платником податків:

а) бартерних операцій;

б) операцій із пов’язаними особами;

в) операцій із платниками податків, що застосову­ють спеціальні режими оподаткування чи інші став­ки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізосіб — несуб’єктів підприємницької діяльності;

г) в інших випадках, визначених ПКУ.

В даному параграфі ми розкажемо саме про ці «інші випадки».

Розпочнемо з податку на прибуток.

ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Таблиця 1

ПДВ

Випадок застосування звичайної ціни

Нормативна база

Пояснення та особливості застосування звичайної ціни

1

Постачання товарів/послуг

абз. 1 п. 188.1 ПКУ

База оподаткування операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім ПДВ й акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові й вироблених із них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку)

2

Постачання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/ послуг без оплати, із частковою оплатою, у межах обміну, у межах дарування, у рахунок оплати праці працівникам, пов’язаній із постачальником особі, неплатникам ПДВ

абз. 5 ст. 188.1 ПКУ

База оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, але не нижче звичайної ціни

3

Продаж уживаного транспортного засобу

п. 189.3 ПКУ

Ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається для платників ПДВ виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайної ціни

4

Постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернені лізингоодержувачем, неплатником ПДВ у зв’язку з невиконанням умов договору

п. 189.5 ПКУ

База оподаткування визначається як позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.

Зауважимо, що ціна продажу визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ (у цьому випадку буде договірна ціна, але не нижче звичайної ціни), а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що не сплачені за даний об’єкт лізингу на дату повернення

5

Постачання товарів/послуг, які є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 185 ПКУ, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого чи переказного векселя, або інших боргових інструментів (далі — вексель), випущених таким покупцем або третьою особою

п. 189.7 ПКУ

Базою оподаткування векселя є договірна вартість, визначена в порядку, установленому п. 188.1 ПКУ, без урахування дисконтів або інших знижок із номіналу такого векселя.

Базою оподаткування за процентними векселями є така договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя

6

Ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника податку

п. 189.9 ПКУ

Ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів або невиробничих засобів за рішенням платника ПДВ для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайної ціни, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Виняток становлять випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає органу ДПС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням

7

Постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг із переробки

п. 189.13 ПКУ

База оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ, тобто виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайної ціни

8

Постачання культурних цінностей дилером

п. 210.5 ПКУ

Базою оподаткування для операцій із постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування суми ПДВ).

Нагадаємо, що маржинальний прибуток (без урахування ПДВ) — це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами (п. 210.2 ПКУ)

9

Визнання податкового зобов’язання під час анулювання реєстрації платником ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, суми ПДВ за якими було включено до складу податкового кредиту, та які не були використанні в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

п. 184.7 ПКУ

Платник податку в останньому звітному (податковому) періоді, але не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ, зобов’язаний визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів/послуг або необоротних активів, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту, та не були використанні в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Зверніть увагу! Ця норма не поширюється на випадки анулювання реєстрації, як платника ПДВ, унаслідок реорганізації, шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону

10

Безоплатне отримання послуг від нерезидента

п.п. 190.2, 208.2 ПКУ

База оподаткування визначається виходячи зі звичайної ціни на такі послуги, без урахування суми ПДВ

11

Передача/отримання товарів/послуг, у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління

п. 189.4 ПКУ

Базою оподаткування є вартість постачання цих товарів, тобто їх договірна (контрактна) вартість, але не нижче звичайної ціни (ст. 188 ПКУ)

12

Використання необоротних активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об’єктом оподаткування (крім реорганізації юросіб);

2) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету);

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах його балансу, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку

п. п.198.5, 189.1 ПКУ

База оподаткування під час здійснення перелічених операцій за такими товарами/послугами обчислюється виходячи з вартості їх придбання, а для операцій з необоротними активами — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни)

13

Формування податкового кредиту

п. 198.3 ПКУ

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, у зв’язку з:

·         придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг із метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ;

·         придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ

 

Таблиця 3

ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ ТА ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей5949
mod_vvisit_counterВчера посетителей6897
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей45945
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе44303
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей126159
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце185995
mod_vvisit_counterВсего посетителей21459772

We have: 72 guests, 4 bots online
0: 3.84.139.101
 , 
0