Загальний порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 року № 1379 (далі по тексту – Порядок), проте Державною податковою службою надано ряд роз’яснень та доповнень даного порядку. Розглянемо формування податкової накладної із врахуванням відповідних роз’яснень:
   
№ Джерело інформації   1 Хто заповнює податкову накладну п.1 Порядку    Податкову накладну заповнює особа, яка зареєстрована платником ПДВ.
   Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою. 2 Мова податкової накладної п.2 Порядку та лист ДПС України від 05.03.2013р. № 1284/К/15-3114 «Стосовно деяких питань заповнення податкової накладної»    Податкова накладна заповнюється державною мовою.
   Згідно статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. 3 Форма податкової накладної п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України    а) у паперовому вигляді;
   б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов'язковим. Лист ДПС України від 31.12.12 №8238/0/61-12/15-3115 «Про розгляд звернення»    Вибір формату складання податкової накладної залишається за покупцем, тобто податкова накладна складається та надається покупцю в один спосіб: або в паперовому вигляді, або в електронній формі.
   У разі, коли за вимогою покупця, податкова накладна складена в електронній формі, така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН незалежно від суми податку на додану вартість та номенклатури товару (в тому числі його походження), зазначених в ній. п.2 Порядку    Податкова накладна заповнюється шляхом:
   - видрукування такої форми з подальшим заповненням розбірливим почерком ручкою з чорнилом синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних
   - заповнення в електронному вигляді з подальшим видрукуванням.
   Реквізити заголовної частини податкової накладної вирівнюються по правій межі поля. Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Дописування чи виправлення даних у податковій накладній вручну (кулькою, гелевою, чорнильною або іншою ручкою) не допускається. Це правило стосується і розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.  
   Порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту 4 Обов’язкові реквізити податкової накладної п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України    а) порядковий номер податкової накладної;
   б) дата виписування податкової накладної;
   в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
   г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
   ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;
   д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
   е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
   є) ціна постачання без урахування податку;
   ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
   з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
   и) вид цивільно-правового договору; і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).
   (Дію підпункту "ї" пункту 201.1 статті 201 тимчасово зупинено до 1 липня 2013 року )
   ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України. Лист ДПС України від 15.01.2013 року № 534/6/15-3115 «Про розгляд звернення»    В полях «Найменування продавця» та «Найменування покупця» податкової накладної зазначається назва юридичної особи, яка відповідає назві, зазначеній в статутних документах такої особи (з відповідним відображенням розміру літер такої назви). п.16 Порядку    Усі примірники податкової накладної скріплюються печаткою продавця. Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом, скріплюється печаткою платника, яка, крім реквізитів такого платника, може містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку податкову накладну.
   Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка «Для податкових накладних» Податкові накладні, скріплені печатками «канцелярія», «фінансовий відділ», «для документів», «для довідок» або будь-якими іншими, не дають права підприємству – покупцю на податковий кредит, оскільки кожна з вищезазначених печаток має свої особисті повноваження (про які говорить їх назва). Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Податкові накладні, скріплені печатками «канцелярія», «фінансовий відділ», «для документів», «для довідок» або будь-якими іншими, не дають права підприємству – покупцю на податковий кредит, оскільки кожна з вищезазначених печаток має свої особисті повноваження (про які говорить їх назва). 5 Підпис на податковій накладній п.16 Порядку    Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником здійснювати постачання товарів/послуг. Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Згідно із ст.207 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із змінами та доповненнями правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.
   Таким чином, податкова накладна підписується особою, уповноваженою на це установчими документами платника податку, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Лист ДПС України від 04.03.2013р. №3341/6/15-3115 «Стосовно деяких питань складання податкової накладної»    Після складання податкової накладної в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника у такому порядку: перший – підпис бухгалтера або керівника, другий – аналог відбитка печатки.
   Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право виписки податкових накладних. Наказ ДПС України від 22.11.2012 року № 1047 «Узагальнююча консультація з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності»    Платники податку не мають права при оформленні податкової накладної використовувати факсимільне відтворення підпису. 6 Дата складання податкової накладної п.201.4 статті 201 Податкового кодексу України    Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця п.3 Порядку    Дата виписки податкової накладної заповнюється цифрами у послідовності: день місяця, місяць, рік.
   Порядковий номер присвоюється відповідно до номеру в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та не містить літер чи інших символів. п.201.7 ст.201 Податкового кодексу України, п.6, п.8 Порядку    Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів/послуг, а також на суму коштів, що зараховані на поточний рахунок платників якості попередньої оплати
   Податкова накладна виписується у 2 примірниках (оригінал та копія). У верхній частині накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється відміткою «Х»).
   Накладна, яка виписується платником – отримувачем товарів/послуг складається в 1 примірнику.
   В податковій накладній,яка відповідно до п.11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України підлягає реєстрації в ЄРПН, робиться відповідна відмітка у верхній лівій частині.
   Оригінал податкової накладної надається покупцю на його вимогу.
   Копія залишається у продавця.
   Усі примірники податкових накладних, що містять нижче наведені типи причин залишаються у особи, яка їх виписала:
   01-   Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною
   02-   Постачання неплатнику податку
   03-   Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам
   04-   Постачання у межах балансу для невиробничого використання
   05-   Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку
   06-   Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих
   07-   Експортні постачання
   08-   Постачання для операцій,які не є об’єктом оподаткування
   09-   Постачання для операцій, які звільненні від оподаткування
   10-   Визнання умовного постачання товарних залишків та/ або необоротних активів, що перебувають на обліку платника на день анулювання його реєстрації
   11-   Виписана за щоденними підсумками операцій
   12-   Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/ послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін
   13-   Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/ послуг не у господарській діяльності
   14-   Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.
   У верхній лівій частині оригіналу таких податкових накладних робиться відмітка «Х» та тип причини 7 Графи податкової накладної п.4, п.8 Порядку

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    1) Місцезнаходження покупця та продавця
   Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.
   Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.(ст..45 Податкового кодексу України)
   2) Номер телефону
   Для заповнення рядка «Номер телефону» податкової накладної передбачено десять клітинок, які заповнюються у числовому форматі, а тому при заповнення цього рядка слід зазначати телефонний номер абонента з кодом населеного пункту або відповідним кодом мобільного оператора.      
   Тобто, податкова накладна, в якій платником ПДВ зазначено номер мобільного телефону (за умови вірно заповнених всіх обов’язкових реквізитів та інших рядків) не вважається заповненою з порушеннями
   3) Вид цивільно – правового договору
   Вид цивільно – правового договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом України
   4) Індивідуальний податковий номер продавця та номер свідоцтва платника ПДВ
   Зазначається податковий номер продавця та номер його свідоцтва
   5) Індивідуальний податковий номер покупця та номер свідоцтва платника ПДВ
   Зазначається індивідуальний податковий номер покупця та номер його свідоцтва, якщо він є платником податку на додану вартість.
   У разі постачання покупцю, що не є платником податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичній особі, у рядках проставляється «0».
   У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України відображається умовний ІПН – «300000000000», якщо такі послуги не призначаються для їх використання в господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України – «200000000000». У рядку «Номер свідоцтва ПДВ» проставляється «0».
   У разі постачання товарів/ послуг у межах балансу платника для невиробничого використання; визнання умовного постачання товарних залишків та/ або необоротних активів, ліквідації основних засобів за рішенням платника, переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих, відображається ІПН та номер свідоцтва платника – «0».
   6) Форма проведених розрахунків
   Зазначається форма здійснення розрахунку – бартером, за готівку, за допомогою чека, оплата з поточного рахунку тощо.
   7) Розділи податкової накладної
   Розділ І
   До розділу І вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/робіт.
   Графа 2 – дата виникнення податкового зобов’язання у продавця (подія, що сталася раніше – поставка чи оплата)
   Графа 3 – номенклатура товарів/послуг продавця
   Графа 4 –код товару згідно УКТ ЗЕД (заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та імпортованих товарів, на всіх етапах постачання)
   Графа 5 – одиниця виміру товару
   Графа 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання (у разі коли послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні зазначається «послуга/ проценти/тощо»)
   Графа 7 – ціна постачання без урахування ПДВ
   Графа 8 – база оподаткування без урахування ПДВ за основною ставкою
   Графа 9 - база оподаткування без урахування ПДВ за нульовою ставкою при постачанні на митній території України
   Графа 10 - база оподаткування без урахування ПДВ за нульовою ставкою при експорті товарів/послуг
   Графа 11 - база оподаткування товарів/послуг, що звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Податкового кодексу України та підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Відповідні пункти зазначаються у податковій накладній в спеціально відведеному рядку
   Графа 12 – загальна сума коштів, що підлягає сплаті.
   Розділ ІІ
   До розділу ІІ вносяться дані про зворотну (заставну) тару. Вартість тари визначається у договорі як заставна (зворотна) та не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 12 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.
   Розділ ІІІ
   До розділу ІІІ вносяться дані про податок на додану вартість за основною ставкою (в графу 8 – 20% бази оподаткування), за нульовою ставкою (в графах 9 та 10 вказується 0). При оформлені податкової накладної на операції, які звільнені від оподаткування, в графі 11 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу України.
   В графі 12 розділу ІІІ проставляється загальна сума ПДВ.
   Для операцій які звільнені від оподаткування або оподатковуються, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні покупцю оподатковуваних товарів/послуг та звільнених від оподаткування товарів/послуг, продавець складає окремі податкові накладні (не можна в одній податковій накладній заповнювати одночасно графи 11 та графи 8,9,10).
   У разі постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовується основна та нульова ставка, складається одна податкова накладна.
   Розділ ІV
   У розділі ІV зазначається загальна сума з ПДВ Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    У разі відсутності даних в графах податкової накладної або підстав для заповнення граф податкової накладної, такі графи не заповнюються, а саме залишаються пустими, крім випадків, визначених Порядком №1379. 8 Особливості заповнення деяких видів податкових накладних Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН, п.8 Порядку    Податкова накладна за щоденним підсумками операцій    Усі примірники податкових накладних, виписаних, зокрема, за щоденними підсумками операцій, залишаються в особи, що їх виписала. При цьому у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «11».
   Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо не була виписана на ці операції) у разі:
   - Здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку)
   - Виписки транспортних квитків, готельних рахунків, які виставляються платнику за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами
   - Надання платнику касових чеків, які містять суми поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку.
   Продавець - платник ПДВ при заповненні рядка «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної за щоденними підсумками операцій:      
   - у полі «вид договору» повинен вказати вид договору, згідно з яким, такий продавець працює з покупцями, наприклад: «Договір купівлі – продажу», «Договір на виконання робіт», «Договір на виконання послуг» тощо.      
   - у полі «від» - дату виконання усної домовленості. Згідно із ст.206 ЦКУ усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.      
   - у полі «№» - прочерк.      

   В податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті.     
   При цьому, оскільки такі касові чеки містять інформацію про асортимент товарів, придбаних покупцями, платник податку має можливість згрупувати в такій податковій накладній в графі 3 «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари за групами, що відповідають певному коду УКТ ЗЕД.      
   Таким чином, в податковій накладній, виписаній за щоденними підсумками операцій, при продажу підакцизних та імпортованих товарів зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД. Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН, п.8 Порядку    Податкова накладна виписана на послуги від нерезидента на митній території України
   Податкова накладна при отриманні послуг від нерезидента на митній території України складається в одному примірнику і залишається в отримувача послуг - платника податку.      
   У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» поряд з полем «Оригінал видається покупцю», але зазначається тип причини 14 – Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.      
   У рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України, - умовний ІПН «200000000000».      
   У рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.      
   У рядках «Особа (платник податку) – продавець», «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця», «Номер телефону» вказуються відповідні дані продавця - нерезидента.      
   Решта реквізитів заповнюються в загальному порядку. п.8 Порядку, категорія 130 підкатегорія 130,21 ЄБН    Поставка неплатнику податку
   Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).      
   Усі примірники податкових накладних залишаються в особи, що їх виписала.      
   У верхній лівій частині у полі «Залишається у продавця» оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «02» - постачання неплатнику податку.      
   У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляються нулі. п.15 Порядку    Зведена податкова накладна
   У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п’ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг. Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Постачання імпортованих товарів за ціною нижчою за митну вартість таких товарів
   Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань продавця. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).
   У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до п.8 Порядку №1379 (01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається, усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця (п.17 Порядку №1379).      
   Враховуючи зазначене, оскільки у разі постачання на митній території України платником податку імпортованих ним товарів за ціною, яка є нижчою від їх митної вартості, база оподаткування визначається виходячи з митної вартості таких товарів, то в даному випадку платником податку виписується дві податкові накладні.
   Одна податкова накладна, оригінал якої надається постачальнику, виписується на суму виходячи з фактичної ціни постачання товарів, а друга, два примірники якої зберігаються у продавця, на суму перевищення митної вартості товарів над фактичною.
   При виписуванні податкової накладної на суму перевищення митної вартості над фактичною слід враховувати наступні особливості:      
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної у полі «Залишається у продавця (тип причини)» зазначається відповідна помітка «Х» та тип причини «01»;  
   у графі 3 «Номенклатура товарів/послуг» вказується «перевищення митної вартості товарів над фактичною за товарами, указаними в податковій накладній №_______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості). Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Перевищення звичайної ціни над фактичною
   у разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до п.8 цього Порядку (01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається, усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.  
   При виписуванні податкової накладної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною слід враховувати наступні особливості:
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: «01»;  
   у полях податкової накладної «Покупець (найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)», «Індивідуальний податковий номер покупця», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону», «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» зазначаються реквізити особи - продавця, що виписує таку податкову накладну;
   у графі 3 - «Номенклатура товарів/послуг продавця» указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості), така податкова накладна покупцю не надається.
   Усі решта реквізитів та граф такої податкової накладної заповнюються аналогічно реквізитам та графам податкової накладної, що виписується на суму виходячи з фактичної ціни постачання. Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Ліквідація основних фондів за рішенням платника
   при ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку податкова накладна заповнюється наступним чином, зокрема:
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: «05»;
   у графах податкової накладної «Особа (платник податку) - покупець», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону» вказуються реквізити продавця;
   у графах «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль;
   графа 2 - дата ліквідації основних фондів      
   графа 3 - номенклатура постачання основних фондів;      
   графа 4 - одиниця виміру основних фондів - шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;      
   графа 5 - кількість (об’єм, обсяг) постачання основних фондів.      
   графа 6 - ціна постачання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;      
   графа 7 - база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою;      
   У разі якщо основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація розглядається для цілей оподаткування як постачання таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.      
   графа 11 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті. 
   Усі примірники такої податкової накладної залишаються в особи, що їх виписала.    
   Використанні джерела:
   
   1. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями)
   
   2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів» № 5503-VI від 20.11.2012 року.
   
   3. Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2011 року № 1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1333/20071
   
   4. Наказ ДПС України від 22.11.2012 року № 1047 «Узагальнююча консультація з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності»
   
   5. Листи Державної податкової служби України від 31.12.2012р. №8238/0/61-12/15-3115 «Про розгляд звернення», від 05.03.2013р. № 1284/К/15-3114 «Стосовно деяких питань заповнення податкової накладної», від 15.01.2013 року № 534/6/15-3115 «Про розгляд звернення», від 04.03.2013р. №3341/6/15-3115 «Стосовно деяких питань складання податкової накладної»
   
   6. Єдина база податкових знань
   
   
   Аудиторська компанія «Престиж-Аудит»
   www.buh-audit.com
   044-229-10-51
   067-614-41-49

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей2531
mod_vvisit_counterВчера посетителей4879
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей2531
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе49318
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей133766
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце116765
mod_vvisit_counterВсего посетителей21084858

We have: 48 guests, 2 bots online
0: 18.234.51.17
 , 
0