Недавня ініціатива Податкової інспекції видавати платникам податків безкоштовні ключі електронного цифрового підпису викликала бурхливе зростання інтересу до електронної звітності. От би ще й безкоштовну програму для складання такої звітності.
   
   Незважаючи на те, що для підготовки і відправлення електронних звітів більшість підприємців користуються відомими комерційними продуктами, на ринку програмного забезпечення вже існують і безкоштовні продукти, які успішно виконують цю задачу.
   
   OPZ - програма, безкоштовно поширювана податковою інспекцією. Призначена для формування повного набору електронної звітності, виключно для податкової інспекції.
   
   
   
   Арт-Звіт - розробка компанії Masterkey, призначена для ручного формування електронної звітності та здачі її в податкову інспекцію, Пенсійний фонд і статистику.
   
   
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua - SaaS-сервіс розроблений компанією iFin і призначений для віддаленого ведення обліку, автоматизованого формування електронної звітності та здачі її в податкову інспекцію, Пенсійний фонд і статистику.
   
   
   
   Інсталяція та налаштування
   
   OPZ. Інсталяція програми виконується з базового дистрибутиву і вимагає подальшого обов'язкового оновлення до актуальної версії. Під час інсталяції потрібно самостійно встановлювати компонент Java і програму для перегляду файлів PDF. При необхідності може знадобитися установка додаткових компонентів - Microsoft XML Parser, Windows Script і Windows Installer.
   Для підготовки програми до роботи користувач повинен ввести загальні дані про підприємство. Відомості про контролюючих органах та організаціях містяться в довідниках програми, які використовуються для автозаповнення у звітах полів з загальними даними.
   Доступ до програми обмежений комп'ютером, на якому вона встановлена
   
   Арт-Звіт. Установка проходить за стандартною схемою, з підказками від установника. В процесі інсталяції в сховище програми копіюються сертифікати ключів ЕЦП контролюючих органів. Підключення ключів підприємства виконується користувачем за допомогою покрокової інструкції. При запуску програми автоматично перевіряється їх актуальність.
   Для відправки і прийому електронних документів необхідно самостійно налаштувати поштовий клієнт з зазначенням параметрів роботи сервера.
   У програмі використовується система оповіщень, що дозволяє контролювати коректність роботи з програмою.
   Доступ до програми обмежений комп'ютером, на якому вона встановлена.
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua. Інсталяція програми не потрібно. Доступ до програми відбувається з будь-якого пристрою, у якого є вихід в інтернет. Перед початком роботи з програмою запускається наладчик, і користувач вибирає готові відповіді на питання про підприємстві. Після закінчення налаштування автоматично змінюється інтерфейс програми, який містить функціонал, який відповідає вибраним даними.
   «Прив'язку» ключів ЕЦП виконує вбудований в програму модуль «Менеджер відправки звітів», який є сховищем ключів і контролером їх актуальності. Він же виконує функції поштового клієнта, який теж не вимагає установки.
   Доступ до програми можливий з будь-якого комп'ютера, смартфона, планшета, які мають доступ в інтернет.
   
   Створення звітів
   
   OPZ. Формування звіту проводиться вручну, шляхом заповнення готової стандартної форми. Користувачеві пропонується список з декількох десятків звітів, пошук по якому відсутній.
   Автоматично підставляються тільки стандартні дані про держорганах і підприємстві. Можна включити автозаповнення звіту на основі даних, введених в додаток до основного документу.
   При підготовці звіту користувач може виконати камеральну перевірку на правильність заповнення форми та відсутність арифметичних помилок, і перевірку структури документа на коректність заповнення обов'язкових полів звіту.
   Після заповнення звіту він зберігається у форматі відправлення - xml-файлі.
   У програмі передбачено формування реєстру податкових накладних на основі xml-файлів накладних, створених як у програмі OPZ, так і в інших програмах.
   Можна редагувати табличні форми звітів (видалення, додавання рядків і стовпців).
   
   Арт-Звіт. Формування звіту проводиться вручну, шляхом заповнення готової стандартної форми. Можна скопіювати існуючий звіт або імпортувати його з зовнішнього джерела. Заповнення звіту загальними відомостями відбувається з використанням довідників, дані яких вносяться автоматично. Деякі поля звітів можна редагувати. Заповнення підсумовуючих осередків автоматизовано.
   Є можливість зміни форми звіту шляхом додавання або видалення блоків комірок.
   У програмі використовується камеральна перевірка звіту на коректність введених даних, підсвічуючи потенційно неправильні значення. Виправлення помилок проводиться вручну. Однак правила перевірки діють не для всіх звітів.
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua. Звіти створюються автоматично на підставі введених первинних документів (рахунка чи накладної) без участі користувача. Для генерації звітів приватного підприємця може бути досить введених початкових даних.
   У програму можна завантажувати звіти у форматі xml, сформовані в інших програмах з подальшою здачею в електронному вигляді. Всі створені і збережені в програмі звіти можна редагувати і виводити на друк.
   Коректність створення звітів гарантується використовуваної в програмі методології обліку. Користувач може візуально перевірити правильність заповнення звітів і внести зміни.
   У програмі реалізована функція внесення в Єдиний реєстр електронних податкових накладних.
   
   Електронні ключі
   
   OPZ. Для здачі звітності використовуються тільки безкоштовні ключі, що видаються Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби. При використанні ключів інших центрів сертифікації (Masterkey, Український сертифікаційний центр, ІВК) необхідно експортувати звіт, створений в OPZ в програми, що підтримують ці ключі.
   
   Арт-Звіт. Для здачі звітності використовує тільки ключі, що видаються АЦСК Masterkey.
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua. Використовує три види ключів - безкоштовні ключі ЕЦП від податкової інспекції та комерційні ключі від Masterkey і ІВК
   
   Здача звітів
   
   OPZ. Для здачі звітів потрібно додаткове програмне забезпечення. Залежно від видів ключів ЕЦП може використовуватися: програма податкової інспекції «IIT користувач ЦСК-1. Захист звітності до ДПІ», програма Арт-Звіт або комерційна програма М.Е.Док. Сформований у програмі OPZ файл з звітністю експортується в ці програми для накладення електронного підпису, шифрування та складання по каналах електронного зв'язку. В цих програмах можна отримувати квитанції - підтвердження про проходження звіту і розшифровувати їх.
   
   Арт-Звіт. Реалізована функція здачі звіту безпосередньо з програми. Можна експортувати звіти в інші програми для їх підписання і здачі. Підписання звіту здійснюватися безпосередньо із сховища ключів або з зовнішнього носія. В процесі підписання звіту ЕЦП здійснюється перевірка справжності сертифіката ключа. Прострочені сертифікати блокуються для використання.
   У налаштуваннях програми можна задати автоматичне отримання квитанцій про здачу звіту.
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua. Здавати звіти можна безпосередньо з програми. Всі готові звіти автоматично з'являються у вікні програми в перший день здачі. Є можливість здавати нульові звіти.
   Процес підписання та здачі звітів відбувається в Менеджері відправлення.
   У програмі автоматизований процес отримання і розшифрування повідомлень з податкової інспекції про зданому звіті і зміна його статусу.
   
   Оновлення
   
   OPZ. Дистрибутиви оновлень викладаються на сайті податкової інспекції або на сайті OPZ. Користувач виконує установку самостійно, з допомогою покрокової процедури. У програмі відсутня сповіщення про вихід нового оновлення.
   
   Арт-Звіт. Автоматичного завантаження оновлень при вході в програму немає. Перевірка на наявність нового релізу програми і його установка здійснюється за ініціативою користувача, який повинен має права адміністратора. Можливе блокування або збій оновлення роботою інших програм.
   В програмі здійснюється автоматичне сповіщення про вихід чергового оновлення.
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua. Оновлення програми не потрібно. Користувач завжди має актуальну версію.
   
   Додаткові функції
   
   OPZ. Відсутні
   
   Арт-Звіт. Відсутні
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua. Є можливість створювати первинні документи, на підставі яких формується податкова звітність. Реалізована функція складського обліку з розрахунком амортизації.
   У програму вбудований зарплатний блок, в якому виконується облік співробітників підприємства, розрахунок зарплати, її індексація, нарахування і утримання. На підставі цих даних автоматично створюється звітність у податкову інспекцію, Пенсійний фонд і статистику.
   
   Висновок.
   
   Звіти у програмах OPZ і Арт-Звіт формуються тільки вручну заповненням готових форм.
   У програмі Онлайн бухгалтерія iFin звіти генеруються автоматично на підставі введених первинних документів або даних про платника податків.
   
   У програмі OPZ немає функції відправлення електронного звіту. Для здачі звітів, створених в OPZ, необхідно додаткове програмне забезпечення. Звіти відправляються тільки в податкову інспекцію.
   
   Програма Арт-Звіт використовує один вид ключів АЦСК Masterkey, онлайн бухгалтерії iFin.ua використовуються три види ключів - безкоштовний ключ, який видається податковою інспекцією та комерційні ключі від АЦСК Masterkey і ІВК.
   
   Програми Арт-Звіт та Онлайн бухгалтерія iFin.ua має вбудовані модулі для відправки звітів, прийому і розшифровки отриманих квитанцій-повідомлень з податкової інспекції, Пенсійного фонду та статистики.
   
   Онлайн бухгалтерія iFin.ua має вбудовані блоки для створення первинних документів, ведення складу і розрахунку зарплати, дані яких використовуються для створення звітності.

Комментарии

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей807
mod_vvisit_counterВчера посетителей12806
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей13613
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе66233
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей208319
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце577541
mod_vvisit_counterВсего посетителей18797335

We have: 81 guests, 4 bots online
0: 54.81.71.187
 , 
0