2 грудня ВР ухвалила Податковий кодекс з урахуванням поправок Президента.
   
   Природно, всіх хвилює питання, в чому ж вони полягають. Пропонуємо вашій увазі огляд основних відредагованих моментів.
   
   Отже, Президентом було запропоновано:
   
   Спрощена система оподаткування
   
   1. До внесення відповідних змін до ПК залишити СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ в нинішньому вигляді. При цьому, в Перехідних положеннях вказується наступне:
   
   1) "єдинники" не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
   
   а) податок на прибуток підприємств;
   
   б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);
   
   в) ПДВ з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6%;
   
   г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
   
   д) плата за користування надрами;
   
   е) збір за спеціальне використання води;
   
   ж) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
   
   з) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
   
   2) сплата єдиного внеску на соцстрахування здійснюється "спрощенцями" в загальному порядку, визначеному Законом про єдиний соцвнесок (N 2464-VI від 08.07.2010 р.);
   
   3) враховуючи введення єдиного соцвнеску, єдиний та фіксований податки сплачуються на рахунок відповідного бюджету тільки в розмірі тієї їх частини, що підлягають перерахуванню до відповідних бюджетів. Наприклад, для єдиного податку - це 20% для держбюджету і 23% для місцевого (значить, платити треба буде лише 43% від ставки єдиного податку). Винятком буде сплата єдиного податку у січні 2011 року за останній звітний період 2010 року, який буде розподілятися між бюджетами та пенсійним та соцфондами за правилами, чинним до 1 січня 2011 р.;
   
   4) повернення сум єдиного та фіксованого податку, які були помилково або надмірно сплачені до 1 січня 2011 року, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку з урахуванням Перехідних положень ПК.
   
   Адміністрування податків, зборів та обов'язкових платежів
   
   2. Виключити нечітко сформульовані підстави для проведення перевірок контролюючими органами, залишають можливість для їх неоднозначного застосування на практиці, щоб уникнути зловживань і здійснення адміністративного тиску на окремих платників податків.
   
   Неоднозначними, на думку Президента, є такі підстави:
   
   а) невідповідність показників звітності про використання РРО, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій відомостям, зазначеним в обов'язковій звітності (підпункт 80.2.4 пункту 80.2 статті 80 пропонується викласти в новій редакції);
   
   б) виникнення потреби у перевірці повноти та своєчасності нарахування і сплати податків та зборів, виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, на підставі отриманих від особи відомостей про фінансово-господарські відносини з платником податків, що не супроводжуються поясненнями та належним чином засвідченими копіями документів на обов'язковий письмовий запит органу ДПС (підпункт 78.1.6 пункту 78.1 статті 78 пропонується виключити);
   
   в) відображення в податковій звітності від'ємного значення об'єкта оподаткування (збитку) платником податку на прибуток на протязі 4-х послідовних базових звітних періодів (підпункт 78.1.10 пункту 78.1 статті 78 пропонується виключити).
   
   3. Позбавити податковий орган права звернення до суду з метою зупинення операцій на рахунках платника податку у випадку відмови останнього в допуску посадових осіб органу ДПС до проведення перевірки, виключивши з ПК відповідні положення (підпункт 20.1.15.1 підпункту 20.1.15 пункту 20.1 статті 20, пункт 81.2 статті 81).
   
   4. Виключити норми про запровадження законодавчого примусу для платника податків давати пояснення з питань оподаткування під час проведення перевірки. Натомість необхідно закріпити право платника податків відмовлятися від надання таких пояснень і передбачити законодавчі гарантії цього права.
   
   5. Розглянути питання про відмову від інституту податкових роз'яснень, оскільки податкові відносини мають бути врегульовані законом, проте залишивши за платниками податків право на звернення в контролюючі органи за отриманням безкоштовних податкових консультацій з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Відзначимо, що зазначені консультації мають індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому вони були надані.
   
   6. Відкоригувати положення підпункту 72.1.6 пункту 72.1 статті 72 уникнути впливу суб'єктивної інформації, а також інформації, що розповсюджується з метою дискредитації того чи іншого платника податків на рішення податкових органів щодо проведення документальної виїзної позапланової перевірки.
   
   
   7. Перекласти обов'язок доведення правомірності рішення контролюючого органу, в тому числі щодо нарахувань податкових зобов'язань, з платника податків на контролюючий орган.
   
   8. Доповнити проект ПК нормами, які передбачають, що якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в суді, то:
   
   - податкове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили;
   
   - такого платника податку не можна звинуватити в ухиленні від сплати податків на підставі оспорюваного рішенні контролюючого органу до остаточного вирішення справи судом.
   
   9. Виключити з проекту ПК норму, яка не дозволяє оскаржити податкове зобов'язання, нараховане, утримане податковим агентом.
   
   10. Переглянути правила проведення перевірок, передбачивши обов'язковість видання наказу керівника контролюючого органу для проведення документальних та фактичних перевірок, а також надання платнику податків копії такого наказу.
   
   11. Ввести обмеження, якого раніше не було, на продовження органами ДПС строку зупинення документальних виїзних перевірок великого платника податків. Такий строк не зможе перевищувати 60 календарних днів.
   
   12. Залишити право податкової накладати арешт на майно платника податків до 96 годин, але вже без його вилучення. При цьому визначено, що такий максимальний 96-годинний строк арешту вже не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено).
   
   13. Визначити, що податкова застава поширюється на майно, балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу. До цього передбачалося заставу на двократний розмір суми податкового боргу.
   
   14. Перенести стартову дату подачі суб'єктами господарювання-платниками податку на прибуток до податкових органів даних стосовно тимчасових та постійних податкових різниць на 1 січня 2012 року у зв'язку з відсутністю методологічного забезпечення нових форм обліку та звітності.
   
   15. Передбачити право великих платників податків подавати органам ДПС в електронному вигляді копії лише тих первинних документів, які ведуться в електронному вигляді (а не всіх, як передбачено нынесуществующим проектом).
   
   16. Зберегти для малих підприємств право вибору - подавати податкову декларацію в електронному чи паперовому вигляді, закріпивши обов'язок подавати звітність в електронному вигляді лише за середніми та великими підприємствами.
   
   17. Чітко прописати відповідальність контролюючих органів за порушення прав платників податків (у т.ч. під час прийняття податкової звітності, проведення перевірок). На внесення цієї пропозиції Президента України сподвиг наявний у Податковому кодексі дисбаланс у частині визначення прав і обов'язків платників податків і контролюючих органів. Якщо стосовно притягнення до відповідальності платників податків все гранично чітко і зрозуміло, то в частині заслуженого покарання" слуг держави все досить туманно. У проекті згадується про те, що останні несуть відповідальність згідно з законом, ось тільки, на жаль, такого закону в природі поки не існує. Як наслідок, для контролюючих органів можуть відкритися безмежні можливості для обмеження і без того настрадавшихся підприємців, чого глава держави допустити не хоче.
   
   18. Кабміну затвердити перелік обставин, наявність яких може служити підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків.
   
   ПДВ
   
   19. Виключити з ПК положення, згідно з якими з 1 січня 2013 року право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає за фактом виникнення податкового зобов'язання, що фактично покладає на платника податку відповідальність за додержання законодавства контрагентом, і порушує встановлений Конституцією принцип індивідуальності юридичної відповідальності особи.
   
   Податок на прибуток
   
   20. Послабити заборона на включення до витрат платника податку на прибуток витрат, понесених (нарахованих) у зв'язку з придбанням послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами у нерезидента, що не має свого постійного представництва в Україні, дозволивши включати до складу витрат суми, що не перевищують 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за винятком ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному.
   
   21. Скасувати поширення встановленого НК обмеження на віднесення витрат у вигляді роялті на роялті за користування авторським правом на фільми іноземного виробництва, музичні, літературні твори;
   
   22. Уникнення подвійного оподаткування доходів не обкладати постійні представництва нерезидентів на території України 15% податком у частині доходу, що виплачується нерезидентом резиденту;
   
   Податок на доходи фізосіб
   
   23. Зрівняти права всіх платників ПДФО, в т.ч. і відмовилися від одержання реєстраційного номера облікової картки (у діючому законодавстві - ідентифікаційного коду) у зв'язку з релігійними переконаннями, у частині рівного права на отримання податкової знижки, що дає можливість зменшити суму належного до сплати податку.
   
   24. Виключити з проекту норму, що передбачає прирівнювання до працівника фізособи, у т.ч. самозайнятої особи, якій нараховується (виплачується, надається) дохід за виконання робіт/надання послуг згідно з цивільно-правовим договором у разі, коли буде встановлено, що відносини за такого фактично є трудовими. Наявність згаданої норми в проекті Податкового кодексу дозволяє відносини за будь-яким цивільно-правовим договором, будь це довічне утримання, перевезення таксі або побутової поспіль, відносити до трудових із відповідним утриманням ПДФО.
   
   Рентна плата за газ
   
   25. Практично вдвічі знизити передбачене ПК 40%-е збільшення рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, щоб уникнути заміни газу власного виробництва для населення імпортованим газом.
   
   Незалежна професійна діяльність
   
   26. Збільшити кількість працівників, яких може найняти фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, з одного до чотирьох осіб.
   
   Крім вищевказаних пропозицій, глава держави звертає увагу на безліч наявних у проекті Податкового кодексу неузгодженостей, певних неточностей, а також двоякого трактування низки норм, що може не просто ускладнити застосування документа на практиці, а й повністю "заморозити" їх використання.

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей2497
mod_vvisit_counterВчера посетителей2909
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей10467
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе25578
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей2497
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27276778

We have: 43 guests, 1 bots online
0: 18.212.120.195
 , 
0