Державна податкова служба України і Інформаційне агентство ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ (діловий портал ЛІГА.net оголошують про початок кампанії з роз'яснення норм Податкового кодексу.
   
   З метою забезпечення однакового трактування положень Податкового кодексу України як співробітниками податкових органів, так і платниками податків, недопущення суб'єктивного розуміння окремих статей документа, Державна податкова служба України і Інформаційне агентство ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ оголошують про спільну широкомасштабну кампанію.
   
   Зокрема, протягом 2011 року в рамках проведення роз'яснювальної роботи серед платників податків щодо застосування норм Податкового кодексу та підвищення рівня обізнаності платників податків у частині змін законодавства в сфері оподаткування, на інформаційних майданчиках ділового порталу ЛІГА.net буде проведена серія інтерактивних заходів, включаючи інтернет-конференції та інтернет-семінари за участю керівників та провідних фахівців Державної податкової служби України.
   
   Перше таке інтерактивне спілкування відбулося 29 грудня 2010 р. в 11:00. На питання ділової аудиторії, представників бізнесу відповів і дав роз'яснення глава Державної податкової служби України Віталій Юрійович Захарченко.
   
   Доброго дня, пане Захарченко. Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у платника єдиного податку (юридичної та фізичної особи)?
   Приватний підприємець, м. Луцьк
   28.12.10 16:43

   
   Доброго дня, шановні читачі "Ліги"! Перш за все хочу привітати Вас з Новим роком та побажати всіляких гараздів.
   
   У грудні 2010 року прийнято податковий кодекс України - найважливіший законодавчий акт нашої держави з питань оподаткування. Більшість його положень застосовуватимуться вже з 1 січня 2011 року. Тому перед податківцями та платниками податків постало завдання в дуже стислі рядки вивчити та почати застосовувати їх на практиці.
   
   Важливо також забезпечити однакове трактування положень Податкового кодексу України як податківцями, так і платниками податків, не допускати суб'єкта єктивного розуміння окремих статей документа. Тому в рамках проведення широкомасштабної роз'яснювальної роботи серед платників податків та для підвищення рівня із обізнаності щодо змін законодавства у сфері оподаткування, ДПА України розширено види та форми роботи з платниками податків. Зокрема, запроваджено проведення відео-семінарів, Інтернет-конференцій та навчання у Віртуальному університеті Міністерства фінансів України.
   
   Зважаючи на популярність мережі Інтернет, яка на сьогодні налічує в Україні майже 12 млн. Користувачів, ДПА України прийняла пропозиція одного з найвпливовіших і найбільшіх Інформаційних порталів ділового світу "ЛІГА.net" щодо проведення Інтернет-семінарів.
   
   Відповідно до підпункту 139.1.12 пункту 139.1 статті 139 Податкового кодексу України при визначенні оподатковуваного прибутку не враховуються витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).
   
   Витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у юридичної особи, що сплачує єдиний податок, враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку на загальних підставах.
   
   У мене до Вас таке питання: З якої дати набірає чінності розділ ІІІ Податкового кодексу України щодо податку на прибуток?
   Приватний підприємець, м. Луцьк
   28.12.10 16:45

   
   Відповідно до п. 1 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України розділ III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року.
   
   Вітаю вас. Пояніть, будь ласка, у яких випадках та в які терміни підприємство підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ?
   Платник ПДВ
   28.12.10 16:48

   
   Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у разі: - якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерній комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (крім особи, яка є фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку, та юридичної особи - платника єдиного податку за ставкою 10%); - проведення нею операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця рядка зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходити у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг 300 тис. грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством. У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 тис. грн.
   
   Коли починає діяти ставка ПДВ у розмірі 17% відповідно до норм Податкового кодексу України?
   Марко, Львів
   28.12.10 16:58

   
   Пунктом 10 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що за податковими зобов'язаннями з ПДВ, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року - 17 відсотків.
   
   Пане Віталію, щодо податку на доходи фізичних осіб. Який термін подання декларації про майновий стан і доходи за поточний звітний рік з 01.01.2011 року?
   Олена
   28.12.10 17:00

   
   Відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, декларація про майновий стан і доходи для платників податку на доходи фізичних осіб подається до 1 травня року, що настає за звітним.
   
   За якою ставкою оподатковується заробітна плата з 01.01.2011 року?
   м. Тернопіль
   28.12.10 18:47

   
   Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ доходи, одержанні, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.
   
   В які терміни податковий агент повинен перерахувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету з виплачених доходів?
   м. Тернопіль
   28.12.10 18:48

   
   Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі - ПКУ), податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язання зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ. Згідно із пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету. Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 ПКУ якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).
   
   Враховуючи вищевикладене, податок на доходи фізичних осіб сплачуються податковими агентами під час виплати оподатковуваного доходу платнику податку або у разі виплати доходу готівкою з каси чи у негрошовій формі, протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).
   
   Пане Захарченко, поясніть, будь ласка, чи оподатковуються у 2011 році проценти, отримані громадянами від розміщення коштів на депозитному банківському рахунку?
   Юлія, журналіст проекту ЛІГА.Фінанси
   28.12.10 19:05

   
   Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі - ПКУ), до бази оподаткування фізичної особи включається дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ). Порядок оподаткування доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок встановлений п. 170.4 ст. 170 ПКУ. При цьому, відповідно до розділу ХІХ Прикінцевих положень, пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаци другий-четвертий п. 167.2 ст. 167 ПКУ у частині оподаткування процентів, набирають чинності з 1 січня 2015 року.
   
   Враховуючи вищевикладене, доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок не оподатковується до 1 січня 2015 року.
   
   Якими нормами податкового законодавства повинен керуватися громадянин, який має право на податковий кредит за підсумками 2010 року при поданні податкової декларації у 2011 році?
   Дмитро, ПП
   28.12.10 23:20

   
   Відповідно до п. 1 ст. 1 розділу ХІХ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі - ПКУ), з 1 січня 2011 року втрачає чинність Закон України від 23 травня 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон). Однак, фізичні особи, які мають право на податковий кредит, будуть надавати декларацію про майновий стан і доходи за 2010 рік, в якому діяли норми Закону.
   Таким чином, фізична особа, яка має право на податковий кредит за підсумками 2010 року, при поданні декларації про майновий стан і доходи повинна буде враховувати норми Закону (розмір суми витрат, які були понесені у 2010 році), але термін подання такої декларації буде визначатися відповідно до Податкового кодексу України.
   
   Чи застосовується підвищуючий коефіцієнт до доходів у вигляді додаткового блага платника податку, які виплачені у негрошовій формі з 01.01.2011 року?
   Дмитро, ПП
   28.12.10 23:21

   
   Відповідно до пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі - ПКУ), до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо. Згідно із пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ. Відповідно до п. 164.5 ст. 164 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100: (100-Сп), де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
   Враховуючи вищевикладене, у разі виплати платнику податку додаткового блага у негрошовій формі сума податку об'єкта оподаткування обчислюється із врахуванням коефіцієнту.
   
   Ув. Віталій Юрійовичу, скажіть, будь ласка, для яких форм власності приватних підприємств будуть введені податкові канікули в 2011 році? Зокрема, я працював як фізична особа СПД посередником-консультантом у сфері страхування; СПД для страхування скасовується, чи зможу я отримати податкові канікули і на який термін, якщо я організую ТОВ (заг. із обмежена відповідальністю) у сфері консалтингу по страхуванню?
   Анатолій К.
   28.12.10 14:17

   
   Відповідь на це питання передбачена пунктом 154.6. ст. 154. Зокрема, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не менших, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із критеріїв визначених цим підпунктом.
   Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання, які:
   2.17) діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр. 74 КВЕД ДК 009:2005).
   Відповідно до підкласу 74.14.0 класу 74.14 групи 74 Класифікації видів економічної діяльності, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 26.15.2005 №375, визначено, що цей підклас включає:
   - консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єкта єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо
   - консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо
   - консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо)
   - арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями.
   Таким чином, до платника податку на прибуток, який надає послуги консалтингу не застосовується нульова ставка цього податку. Що стосується форм власності підприємств, то кодексом не передбачено обмеження форм власності для застосування нульової ставки податку на прибуток.
   
   У мене двоє дітей. На яку податкову соціальну пільгу я маю право з 01.01.2011 року?
   Ліна
   29.12.10 10:22

   
   Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, у розрахунку на кожну таку дитину.
   Згідно із ст. 1 розділу ХІХ ПКУ до 31 грудня 2014 року для цілей застосування пп. 169.1.1 п. 169.1 ст.169 ПКУ податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.
   
   Доброго Дня Віталій Юрійович! Скажіть, будь ласка, коли вступає в дію ПК? Невже 1 січня 2011 року? (це ж неконституційно).
   Юра
   28.12.10 14:26

   
   Податковий кодекс України набірає чінності з 1 січня 2011 року.
   Однак ряд положень, передбачених пунктом 1 Прикінцевих положень Кодексу, набирають чинності пізніше, наприклад розділ ІІІ "Податок на прибуток підприємств" - з 1 квітня 2011 року.
   
   Зауважу, що, відповідно до Закону України "Про Державну податкову службу в Україні", органи державної податкової служби не наділені повноваженнями щодо визначення конституційності законодавчих актів Верхової Ради України та згідно зі статтею 150 Конституції України вирішення таких питань належать виключно до повноважень Конституційного суду України.
   
   Водночас, зазначу, що ми, як орган державної влади, зобов'язання зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Добрий день. Питання в частині перевірок... Попередній керівник податкової міліції Віктор Шейбут заявив, що податкова міліція не має наміру турбувати малий бізнес: нібито, така була вказівка Прем'єра Миколи Азарова. Після зміни глави Державної податкової служби і його першого заступника - начальника податкової міліції ця "установка" залишається незмінною?
   Марія, підприємець з Києва
   28.12.10 14:32

   
   Добрий день, Маріє!
   Хочу на це питання відповісти Вам таким чином. Кожен повинен займатися своєю справою, підприємці - отримувати прибуток і платити податки, податкова служба - забезпечувати надходження до бюджету.
   Ми не бачимо і ніколи не бачили в кожному платника податків злочинця. Наша головна задача - забезпечити збільшення надходжень у бюджет, а для цього ми будуємо партнерські, довірливі відносини з бізнесом. До кримінальної відповідальності, як крайньої необхідності, залучаються ті особи, які в своїх діях переслідують мету збагатитися за рахунок державного бюджету, тобто за рахунок кожного нашого соціально незахищеного громадянина.
   Крім цього, на сьогоднішній день кримінальна відповідальність настає за умисне ухилення від сплати податків на суму 434,5 тис. грн.. Тому в поле діяльності податкової міліції малий бізнес не входить.
   
   Майно нашого підприємства знаходиться у заставі. У яких випадках воно може бути звільненим від податкової застави?
   Євген Гнатко
   29.12.10 10:31

   
   Відповідно до пункту 93.1 статті 93 Податкового кодексу України майно платника податків звільняється з податкової застави з дня:
   - отримання органом державної податкової служби підтвердження повного погашення суми податкового боргу в який встановлено законодавством порядку (п.п.93.1.1 п.93.1 ст.93);
   - визнання податкового боргу безнадійним (п.п.93.1.2 п.93.1 ст.93);
   - прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства (п.п.93.1.3 п.93.1 ст.93);
   - отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов'язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження (п.п.93.1.4 п.93.1 ст.93);
   - реєстрації в органи державної податкової служби податкової поруки у випадках, визначених цим Кодексом (п.п.93.1.5 п.93.1 ст.93).
   Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з наведених подій.
   
   Добрий день! Чи є обов'язковим з 2011 року подання податкової звітності в електронній пошті вигляді до органу ДПС?
   Олена Слинько, Черкаси
   29.12.10 10:37

   
   З 2011 року не є обов'язковим подання податкової звітності в електронній пошті вигляді до органу ДПС, за винятком великих та середніх підприємств. Згідно з п. 49.4. ст. 49 глави 2 Податкового кодексу платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби у електронною формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
   
   Які критерії розподілу платників податків на великі, середні, малі враховуються при поданні звітності?
   Сергій До.
   29.12.10 10:46

   
   Пунктом 7 статті 63 Господарського кодексу України від 16.01.03 № 436-IV із змінами та доповненнями визначено, що підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 мільйонів гривень. Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 мільйонів гривень. Усі інші підприємства визнаються середніми.
   
   Доброго дня. У мене кілька питань, але вони взаємопов'язані. Що буде з позачерговими перевірками податкових органів у сфері трудового законодавства? Як буде побудована боротьба податкової із зарплатами в "конвертах" і використанням найманої праці без оформлення трудових відносин? Як захиститися від неправомірних дій працівників податкової міліції?
   Тарас, Київ
   28.12.10 14:41

   
   Доброго дня, Тарасе!
   На сьогодні Президент та Уряд України приділяють особливу увагу питанням легалізації заробітної плати, боротьби з виплатою її у "конвертах", виявленню найманих осіб, праця яких використовується без укладання трудових урік та сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету.
   Податковим кодексом України (стаття 80) передбачено порядок проведення фактичної перевірки, яка здійснюється без попередження платника податків (за умови пред'явлення направлення на таку перевірку) у разі отримання в який встановлено законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.
   Непред'явлення платнику направлення на перевірку (або оформлене з порушенням) є підставою для недопущення посадових осіб до проведення такої перевірки.
   
   Я бухгалтер підприємства. Яку кількість торгових патентів необхідно придбати у разі, коли підприємство має відокремлені підрозділи?
   Марія, Київ
   29.12.10 10:48

   
   Відповідно до підпункту 267.4.6. пункту 267.4 статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.
   
   У рамках роз'яснювальної роботи представниками органів ДПС було озвучено, що для цілей обліку податку на прибуток у 2011 році будуть діяти 2 умовних звітних періоду - 1 квартал і решту 3 кварталу. Чи будуть якимось чином ці періоди корелювати між собою або буде вироблено "обнулення" учетны х даних? Зокрема, цікавить доля від'ємного значення, яке рахується станом на 1 квітня 2011.
   Микола, СКМУ
   28.12.10 14:52

   
   Із набранням чинності з 01.04.2011 року положень Податкового кодексу України на 2011 рік змінено визначення податкових періодів: замість квартал, півріччя, 9 місяців та рік зазначено періоди ІІ квартал, ІІ-ІІІ квартал, ІІ-ІV квартал.
   Виходячи з цього, відповідь на Ваше питання буде врегульовано при опрацюванні Порядку заповнення декларації з податку на прибуток, яку зараз розробляють податкові органи. Декларація по новій формі перший раз буде подаватись платника за ІІ квартал 2011 року в серпні 2011 року.
   Що стосується урахування від'від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 01.04.2011, то згідно п.3 підрозділу 4 розділу ХІХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'від'ємного значення підлягає включенню до витрат іншого календарного кварталу 2011 року.
   Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, іншого і третього кварталів, другого-четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'від'ємного значення.
   
   Пане Захарченко, я - приватний підприємець. Мене цікавить, чи залишається на 2011 рік фіксований податок?
   Приватний підприємець
   29.12.10 10:27

   
   Так, у 2011 році залишається фіксований податок для фізичних осіб - підприємців.
   
   Доброго дня! У мене питання щодо податку на нерухоме майно. Коли вводитися податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, хто є платником цього податку та що є об'єднання об'єктом оподаткування?
   Олександр
   29.12.10 10:25

   
   Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначений ст. 265 р. ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ). Зазначена ст. 265 р. ХІІ ПКУ відповідно до ч. 1 р. ХІХ ПКУ набірає чінності з 1 січня 2012 року.
   Згідно із п. 265.1 ст. 265 р. ХІІ ПКУ платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.
   Відповідно до п. 265.2 ст. 265 р. ХІІ ПКУ об'єднання об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.
   
   Чи існує на сьогоднішній день вже якесь чітке бачення ДПС щодо спрощеної системи? Ведеться вже робота по оформленню відповідних законопроектів? Можливий варіант повної ліквідації спрощеної системи вже в 2011 році?
   Світлана Дмитрівна
   28.12.10 14:53

   
   Добридень, Світлано!
   Відповідно до доручення Президента України Януковича В.Ф. від 20.12.2010 року №1-1/3016 з метою стимулювання розвитку малого підприємництва, забезпечення можливості застосування спрощеної системи оподаткування саме цим сегментом бізнесу та створення рівних конкурентних умов в економіці на рівні Уряду утворено робочу групу щодо розробки та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо реформування спрощеної системи оподаткування та обліку суб'єктів малого підприємництва.
   До складу робочої групи включені представники Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, представників малого бізнесу, общественных організацій тощо.
   Робочою групою буде в установлений дорученням Президента термін підготовлено та внесено на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект щодо реформування спрощеної системи оподаткування та обліку суб'єктів малого підприємництва.
   
   У чинній редакції ПКУ передбачено перенесення граничного терміну подання звітності, якщо він припадає на вихідний або неробочий день. Для сплати зобов'язань ж такого перенесення не передбачено. Чи буде змінено це положення або це "остаточно узгоджений варіант?
   ViC 777
   28.12.10 14:53

   
   Шановний, добродію! На Ваше запитання досить об'ємне, тому відповідь хочу Вам надати на прикладі податку на додану вартість.
   Відповідно до пункту 203.1 статті 203 Податкового кодексу України податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
   Відповідно до пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України якщо останній день рядок подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем рядок вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
   Граничні рядка подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені цим Кодексом.
   При цьому, відповідно до пункту 203.2 статті 203 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаннями язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного рядок, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.
   Такі ж норми визначені у пункті 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, а саме: платник податків зобов'язаннями язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного рядок, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
   Таким чином Податковим кодексом України не передбачена можливість перенесення строків розрахунків з бюджетом по податкових деклараціях з податку на додану вартість.
   
   Добрий день, пан Захарченко! Розкажіть, будь ласка, про правила застосування РРО. Що істотно зміниться з набуттям чинності Податкового кодексу?
   Віктор
   28.12.10 14:57

   
   Вікторе, доброго дня!
   Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України" передбачено, запровадження електронної контрольної стрічки РРО та модемів призначених для передачі копії сформованих РРО розрахункових документів і фіскальних звітних чеків у електронною формі по дротових або бездротових каналах зв'язку.
   Кодексом дано чітке визначеня фактичних перевірок - це перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника.
   Також прийнятим Кодексом лібералізована системи штрафних санкцій за порушення вимог Закону №265, а саме:
   1) у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту вчинення порушення при проведенні розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій застосовуються штрафні санкції:
   за порушення вчинене вперше - 1 гривня;
   вчинене вдруге - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг);
   за кожне наступне вчинене порушення - у п'ятому п'ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг).
   
   Добрий день!
   14 грудня ДПАУ у своєму листі роз'яснила про необхідність здати в 3-хмесячний строк ДПС діючі торгові патенти. При цьому до отримання патентів нового зразка будуть видавати патенти на старих бланках, які будуть знову ж потім обмінюватися. Скажіть будь ласка, як швидко з'являться нові бланки, і чи є сенс чекати їх появи, щоб уникнути необхідності обмінювати існуючий патент двічі?

   Андрій
   28.12.10 14:59

   
   Шановний Андрію! Дякую за Ваш запит і повідомляю.
   Статтею 267 Податкового кодексу України встановлено збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
   Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності відмінний від плати за торговий патент, яка була встановлена Законом України від 23.03.96 № 98/96 "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
   У зв'язку з цим підпунктом 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 Кодексу доручено центральному органу державної податкової служби, встановити нову форму торгового патенту.
   В даний час розроблено нові форми торгових патентів та підготовлено наказ ДПС про їх впровадження.
   Після державної реєстрації наказу в Мінюсті, буде проведена процедура замовлення та виготовлення бланків торгових патентів, яка потребує витрат часу (від 4 до 6 місяців) того, що бланки торгових патентів визначені, як цінні папери та бланки суворої звітності.
   До виготовлення бланків нового зразка, виникла тимчасова необхідність використання бланків торгових патентів старого зразка, із ліпленням "Торговий патент підлягає обміну" про що і повідомлено у листі ДПА від 14.12.2010 №27640/7/15-0117.
   Слід сказати, що у підрозділі 7 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України визначені особливості порядку повернення торгових патентів відповідно до яких торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону № 98/96 строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але не пізніше закінчення строку їх дії).
   
   Віталій Юрійович, добрий день. Влада вже не раз заявляла про плани реформування спрощеної системи оподаткування. Скажіть, коли можна очікувати перші кроки в цьому напрямку?
   Сергій, Житомир
   28.12.10 15:02

   
   Сергію, доброго дня.
   З метою стимулювання розвитку малого підприємництва, забезпечення можливості застосування спрощеної системи оподаткування саме цим сегментом бізнесу та створення рівних конкурентних умов в економіці відповідно до доручення Президента України Януковича В.Ф. від 20.12.2010 року №1-1/3016 на рівні Уряду утворено робочу групу щодо розробки та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо реформування спрощеної системи оподаткування та обліку суб'єктів малого підприємництва.
   До складу робочої групи включені представники Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, представників малого бізнесу, общественных організацій тощо.
   Робочою групою буде в установлений дорученням Президента термін підготовлено та внесено на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект щодо реформування спрощеної системи оподаткування та обліку суб'єктів малого підприємництва.
   
   Введення нових положень податкового законодавства потягне за собою прийняття цілого ряду нових підзаконних документів і, зокрема, форм звітності. Які плани нормотворчої роботи ДПСУ в цьому напрямку? Чи все готове на початку року? Адже твердження, юстирование та оприлюднення нормативних актів справа не одного дня?
   У цьому зв'язку також питання, чи будуть застосовуватися заходи відповідальності до платників податків, які не встигли вчасно відзвітувати в слідстві несвоеврменного затвердження звітних форм?

   підприємець із Луганська
   28.12.10 14:52

   
   Шановний, добродію! Дякую за запитання.
   Насамперед слід зазначити, що вся податкова звітність за 2010 рік буде надаватись платниками податків до органів державної податкової служби з використанням форм звітності, які були чинними у 2010 році.
   При цьому, впровадження Податкового кодексу України вимагає розробки та прийняття нормативно-правових актів, якими безпосередньо мають регламентуватись процедури адміністрування податків, як це і передбачено самим Кодексом.
   У 2010 році Урядом доручено ДПА України розробити 21 проект рішення Уряду, та - 56 проектів власних рішень.
   Станом на 28 грудня 2010 року всі ці проекти розроблено, із них:
   17 постанов прийнято КМУ, а 4 будуть прийняті найближчим часом;
   56 виданих наказів ДПА України надані для проведення державної реєстрації до Міністерства юстиції України, частина цих актів вже зареєстрована.
   Отже, до моменту набрання чинності Податковим кодексом України всі необхідні нормативно-правові акти буде прийнято.
   Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.
   
   Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи змінилися в новому податковому законодавстві підходи до використання офшорних компаній для мінімізації податків за господарськими операціями в Україні та зовнішньоекономічної діяльності?
   Юрій
   28.12.10 14:34

   
   Доброго дня, Юрію!
   Податковим Кодексом, на відміну від чинного законодавства, передбачається не враховувати при визначенні оподатковуваного прибутку ряд витрат понесених (нарахованих)у зв'язку з придбанням робіт, послуг у нерезидента, що має офшорний статус, а саме:
   - витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами (139.1.13.);
   - витрати, нараховані у зв'язку з придбанням послуг (робіт) з інжинірингу (139.1.15.);
   А також, нараховані суми роялті(140.1.2).
   При цьому, згідно положень пункту 161.3 статті 161 Кодексу під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента.

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей1417
mod_vvisit_counterВчера посетителей6771
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей20944
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе0
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей20944
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце24835
mod_vvisit_counterВсего посетителей27261677

We have: 47 guests online
0: 54.227.97.219
 , 
0