ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.10.2009 р. № 23120/7/15-0817
   
   Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у зв’язку із змінами законодавства


   
   Державна податкова адміністрація України з прийняттям спільного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ДПА України від 22.06.09 №327/322, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.09 за №641/16657 (набрав чинності з 31 липня 2009 року), яким внесено зміни до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та ДПА України від 19.07.1999 №162/379, зареєстровано в Мін’юсті України 09.08.1999 за №544/3837 (далі - Інструкція №162/379) роз’яснює особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів.
   
   Пунктом 2.1 Інструкції №162/379 визначено, що платниками збору є:
   
   - суб’єкти господарювання незалежно від форм власності;
   
   - юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності;
   
   - бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників;
   
   громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.
   
   З 31 липня 2009 року до платників збору не належать об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади.
   
   Особливості організації роботи щодо зарахування платників податків до категорії платників окремого податку - збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів полягають в наступному.
   
   Вимоги щодо зарахування платників до категорії платників окремого податку - збору за забруднення навколишнього природного середовища, визначені Інструкцією №162/379 та особливостями, встановленими підпунктами 8.4.1 і 8.4.2 пункту 8.4 Інструкції №162/379 та розділом 9 Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.1998 №80, зареєстрованого у Мін’юсті України 16.03.1998 за №172/2612 (в редакції наказу ДПА України від 17.11.1998 №552), із змінами.
   
   З метою дотримання вимог чинного законодавства починаючи з 31 липня 2009 року органи ДПС зобов’язані зараховувати підприємства (установи, організації) - юридичних осіб та інших платників, що визначені у пункті 2.1 Інструкції №162/379, до категорії платників окремого податку - збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів:
   
   за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, які розташовані на територіях інших, ніж відповідний платник збору, сільських, селищних або міських рад у разі здійснення викидів та скидів стаціонарними джерелами забруднення та розміщення відходів;
   
   та/або за місцем знаходження об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору у разі здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.
   
   Рішення про таке зарахування приймається на підставі реєстраційної заяви або податкового розрахунку збору, поданих платником збору до відповідного органу державної податкової служби, або за результатами документальної перевірки, проведеної органами державної податкової служби.
   
   У інших випадках, не передбачених у абзацах другому - п’ятому сторінки 2 цього листа, у порядку реєстрації та обліку платників збору в органах ДПС змін не відбувається.
   
   При цьому, податковим органам для ефективної організації роботи необхідно діяти відповідно до положень Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків затвердженого наказом ДПА України від 28.02.2007 №110 та з урахуванням вимог чинного законодавства.
   
   Особливості порядку нарахування податкових зобов’язань зі збору за 9 місяців 2009 року, подання (складання) звітного (нового звітного, уточнюючого) податкового розрахунку (у разі необхідності додатка до нього) платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів за 9 місяців 2009 року та 2009 рік полягають в наступному.
   
   Підприємства (установи, організації) - юридичні особи та інші платники, що визначені у пункті 2.1 Інструкції №162/379, та мають у своєму складі об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, мають подавати податкові розрахунки та сплачувати збір з урахуванням викидів, скидів та розміщення відходів, здійснених такими об’єднаннями, філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами.
   
   Так, підприємства (установи, організації) - юридичні особи та інші платники, що визначені у пункті 2.1 Інструкції №162/379, що мають у своєму складі об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, повинні подавати податкові розрахунки за 9 місяців 2009 року та сплачувати збір за податковий (звітний) період - III квартал 2009 року (в т.ч. липень місяць п.р.) з урахуванням податкових зобов’язань зі збору, що виникли у всіх об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору, в т.ч. за їх місцем знаходження (за місцем перебування на податковому обліку) в частині пересувних джерел забруднення або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів.
   
   У пункті 8.5 Інструкції №162/379 визначено, що органи ведуть оперативний облік платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, відповідно до Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 №276, зареєстрованої у Мін’юсті України 02.08.2005 за №843/11123 (далі - Інструкція №276).
   
   Так, пунктом 4.2 розділу 4 Інструкції №276 визначено порядок нарахування в картках особових рахунків, який передбачає автоматичне перенесення сум податкових зобов’язань з електронної бази податкової звітності до карток особових рахунків платників податків.
   
   Приймання та комп’ютерна обробка податкової звітності платників податків з урахуванням різних способів надходження документів до ОДПС здійснюється відповідно до вимог наказу ДПА України від 31.12.2008 №827 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України” (із змінами, внесеними наказом ДПА України від 06.04.2009 №168 „Про впровадження централізованої системи електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України”).
   
   Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкція щодо його складання, затверджена наказом ДПА України від 17.03.2005 №111, зареєстрованим в Мін’юсті України 01.04.2005 за №357/10637, із змінами і доповненнями, яка застосовується всіма платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища. Податковий розрахунок збору складається за правилами, встановленими цією Інструкцією.
   
   Зобов’язуємо запропонувати платникам збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів скласти та подати звітний (новий звітний, уточнюючий) податковий розрахунок за 9 місяців 2009 року та 2009 рік за формою податкового розрахунку, затвердженою наказом ДПА України №111, та у разі необхідності, додатка до нього, з урахуванням запропонованих платникам збору рекомендацій, викладених у листі ДПА України від 14.04.09 №7787/7/15-0817, до внесення змін до форми податкового розрахунку збору та з урахуванням вимог чинного законодавства.
   
   Разом з тим, звертаємо увагу платників збору, що нова форма податкового розрахунку збору (додатка до нього), наведена у додатку до проекту наказу ДПА України „Про затвердження форм податкових розрахунків збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, та внесення змін до наказу ДПА України від 17.03.2005 №111”, який розміщено 17.07.2009 року у підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” на WEB-сайті ДПА України.
   
   Слід врахувати таку особливість, що обчислення сум збору та податковий розрахунок збору складається наростаючим підсумком з початку звітного календарного року; на скиди i розміщення відходів встановлюються ліміти.
   
   При складанні платниками збору податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року наростаючим підсумком з початку року за всі об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору, платники збору мають враховувати суми нарахованих податкових зобов’язань кожного свого структурного підрозділу, якими вже було подано податкову звітність за попередній звітний період за місцем знаходженням структурних підрозділів (за місцем перебування на податковому обліку) або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, з метою контролю за дотриманням платниками збору річних лімітів на скиди у водні об’єкти і розміщення відходів та повнотою обчислення збору тощо.
   
   Так, у рядках 3 (3.1, 3.2, 3.3 і т.д.), 4 (4.1, 4.2, 4.3 і т.д.) колонки 6 податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року платниками збору записуються у тоннах ліміти, встановлені на рік для скидів у водні об’єкти та на розміщення відходів для всіх об’єднань, філій, відділень та інших відокремлені підрозділи, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору, за їх місцем знаходженням (за місцем перебування на податковому обліку) або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів. При цьому, рядки 3 (3.1, 3.2, 3.3 і т.д.), 4 (4.1, 4.2, 4.3 і т.д.) колонки 7 та колонки 8 податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року записуються за правилами, встановленими Інструкцією та з урахуванням вимог чинного законодавства.
   
   У рядку 6 колонки 9 податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року записуються суми збору за попередній звітний період (півріччя п.р.), які зазначені у попередніх податкових розрахунках збору всіх структурних підрозділів, поданих за місцем знаходженням структурних підрозділів (за місцем перебування на податковому обліку) або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів.
   
   При цьому, з урахуванням вимог Інструкції №276 при автоматичному перенесенні сум податкових зобов’язань з податкового розрахунку збору до картки особового рахунку платника збору імпортуються дані рядка 7 колонки 9.
   
   Зобов’язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі підпорядкованим органам державної податкової служби та провести масово-роз’яснювальну роботу з платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів з урахуванням особливостей.
   
   Заступник Голови
   О.М. Любченко
   
   

Комментарии

You have no rights to post comments


Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей2403
mod_vvisit_counterВчера посетителей2909
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей10373
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе25578
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей2403
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27276684

We have: 69 guests, 1 bots online
0: 18.212.120.195
 , 
0