ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ від _____________ № ____

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.08 №262-р „Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість” та з метою забезпечення своєчасного і повного відшкодування податку на додану вартість, скорочення термінів проведення та кількості із документальних перевірок з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування, відповідно до статті 7 Закону України „Про податок на додану вартість”, керуючись статтею 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”,

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 15.06.05 № 213) із змінами, а саме:

у розділі І „Податкові зобов'язання”:
рядок 1 доповнити словами „у тому числі”;
після рядка 1 доповнити рядками:
„1.1. поставка основних фондів;
1.2. передача товарів (послуг) комісіонером/повіреним на умовах, передбачених п.4.7 ст.4 Закону (без суми комісійної винагороди)”;
рядок 91 викласти у такій редакції:

„Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України”;
у розділі ІІ „Податковий кредит”:
рядок 10.1 доповнити словами „у тому числі”;
після рядка 10.1 доповнити рядками:
„10.1.1. придбання (будівництво, спорудження) основних фондів;
10.1.2. проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених п.4.7 ст.4 Закону”;
у розділі ІІІ „Розрахунки з бюджетом за звітний період”:
у рядку 19.2 слова „(податкові векселі, термін погашення яких припадає на поточний звітний (податковий) період)” замінити словами „(податкові векселі, сума зобов'язань по яких включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді)”;
після рядка 23.4 доповнити рядком 23.5 „зменшено/збільшено залишок від'від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу”;
у рядку 25 цифру „4” замінити цифрою „3”;
у переліку документів, що додаються до декларації:
„Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету” замінити на „Довідка щодо сум залишку від'від'ємного значення попереднього податкового періоду, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду”;
додати „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів”.
2. Внести зміни до додатка 2 до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 15.06.05 № 213) із змінами, виклавши його у новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до додатка 3 до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 15.06.05 № 213) із змінами, виклавши його у новій редакції, що додається.
4. Внести зміни до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за № 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 15.06.05 №213) із змінами, а саме:


у розділі І „Податкові зобов'язання”:
рядок 1 доповнити словами „у тому числі”;
після рядка 1 доповнити рядком:
„1.1. поставка основних фондів”;
рядок 91 викласти у такій редакції:
„Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України”;
у розділі ІІ „Податковий кредит”:
рядок 10.1 доповнити словами „у тому числі”;
після рядка 10.1 доповнити рядком:
„10.1.1. придбання (будівництво, спорудження) основних фондів”;
у розділі ІІІ „Розрахунки з бюджетом за звітний період”:
у рядку 19.2 слова „(податкові векселі, термін погашення яких припадає на поточний звітний (податковий) період)” замінити словами „(податкові векселі, сума зобов'язань по яких включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді)”;
у переліку документів, що додаються до декларації:
додати „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів”.
5. Замінити додаток до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за № 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 15.06.05 №213) із змінами додатком 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), виклавши його у редакції, що додається.
6. Внести зміни до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (із змінами), а саме:
пункт 4.2 викласти у такій редакції:


„Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, а також:
у разі наявності експортних операцій - оригінали п'ятдесят п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації (при цьому до оригіналів п'ятих примірників слід прирівнювати оригінали аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8");
при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування - копії погашених податкових векселів, у разі їх наявності;
розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)). У разі подання уточнюючих розрахунків, в яких проводитися коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, такі ж розшифровки подаються на суму уточнення.
Розшифровки подаються:
в електронній пошті вигляді у форматі, затвердженому ДПА України, за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису за умови отримання їх у порядку, визначеному чинним законодавством;
або на магнітних носіях з копіями документів на паперових носіях.”;
друге речення абзацу іншого пункту 5.6 доповнити словами „ , який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних”;
друге речення абзацу іншого пункту 5.8 доповнити словами „ , який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних”;
абзац другий пункту 5.10 виключити;
у пункті 5.12:
у абзаці першому слово „подається” замінити словами та цифрою „подаються Довідка щодо сум залишку від'від'ємного значення попереднього податкового періоду, які після бюджетного відшкодування включені до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість) та”;
абзац другий та третій підпункту 5.12.1 пункту 5.12 викласти в такій редакції:
„особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок
придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України);
особа, яка мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів)”;
абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;
підпункт 5.12.2 пункту 5.12 викласти у такій редакції:
„Бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг).
Сума податку, фактично сплачена у попередніх податкових періодах, визначається із сум, які були включені до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та не брали участі у розрахунках бюджетного відшкодування протягом попередніх податкових періодів або не погашали податкові зобов'язання наступних звітних періодів (рядок 24).”.
7. Департаменту податку на додану вартість (Лапшин Ю.В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
8. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.) довести цей наказ через засоби масової інформації та веб-сайт Державної податкової адміністрації України до відома платників податку.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Чекашкіна С.В.

Голова С.В. Буряк

Комментарии

You have no rights to post comments


Похожие материалы:
Следующие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей1650
mod_vvisit_counterВчера посетителей6771
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей21177
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе0
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей21177
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце24835
mod_vvisit_counterВсего посетителей27261910

We have: 92 guests, 1 bots online
0: 54.227.97.219
 , 
0